Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. jún 2024, nedeľa
 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre

 • ochranu ústavného zriadenia, verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku;
 • ochranu a správu štátnych hraníc;
 • bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky;
 • ochranu bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy;
 • veci zbraní a streliva
 • súkromné bezpečnostné služby;
 • vstup na územie Slovenskej republiky a pobyt cudzincov na jej území;
 • občianske preukazy, cestovné doklady a oprávnenia na vedenie motorových vozidiel;
 • otázky azylantov a odídencov;
 • evidenciu obyvateľov;
 • evidenciu cestných motorových a prípojných vozidiel;
 • integrovaný záchranný systém;
 • civilnú ochranu;
 • ochranu pred požiarmi,
 • všeobecnú vnútornú správu vrátane veci územného a správneho usporiadania Slovenskej republiky;
 • štátne symboly;
 • heraldický register;
 • archívy a registratúry;
 • štátne občianstvo;
 • matričné veci;
 • zhromažďovanie a združovanie vrátane registrácie niektorých právnických osôb, o ktorých to ustanoví zákon;
 • organizačné zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky,  volieb prezidenta Slovenskej republiky a ľudového hlasovania o jeho odvolaní,  volieb do orgánov územnej samosprávy,  referenda, volieb do Európskeho parlamentu;
 • vojnové hroby;
 • živnostenské podnikanie;
 • povoľovanie verejných zbierok;
 • koordináciu výkonu štátnej správy uskutočňovanej obcami, vyššími územnými celkami a orgánmi miestnej štátnej správy;
 • Policajný zbor;
 • Hasičský a záchranný zbor;
 • koordináciu vzdelávania zamestnancov obcí aj vyšších územných celkov plniacich úlohy štátnej správy.