Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2024, utorok
 

Rok 2022

Záverečný účet kapitoly zverejňuje správca kapitoly do 10 dní po schválení štátneho záverečného účtu Národnou radou SR. Návrh štátneho záverečného účtu SR prerokovala Národná rada SR na 94. schôdzi avšak na hlasovaní 28. 6. 2023 k nemu neprijala navrhované uznesenie. Na základe odporúčania Ministerstva financií SR  Ministerstvo vnútra SR v záujme transparentnosti a dostupnosti údajov zverejňuje Návrh záverečného účtu za rok 2022 po ukončení schôdze NR SR.