Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Účtovníctvo

Problematiku účtovníctva  a správy majetku štátu v rámci rozpočtovej organizácie ministestva vnútra Slovenskej republiky zabezpečuje odbor účtovníctva sekcie ekonomiky MV SR. Organizačne sa člení na:

1/ Oddelenie metodiky účtovníctva a výkazníctva,
2/ Oddelenie ekonomických informačných systémov,
3/ Oddelenie účtovníctva a štátna pokladnica,
4/ Oddelenie správy majetku,
5/ Oddelenie hotovostného platobného styku,
6/ Oddelenie správy pokút so sídlom v Trnave.

 

Správa pokút Trnava – informácie o pokutách - úhradách, nedoplatkoch, preplatkoch

 

Správa pokút Trnava – informácie o splátkových kalendároch, odkladoch platenia, odpustení dlhu

 

Centrálna evidencia faktúr - informácie o evidencii a úhradách faktúr

 

Konsolidácia a odsúhlasovanie vzájomných vzťahov

 

Zúčtovanie dotácií