Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2024, nedeľa
 

Poslanie duchovnej služby

Len jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. (Ef 4, 5)

Práca, alebo poslanie?
Je poslaním policajtiek a policajtov chrániť v spoločnosti pokoj, spravodlivosť, hodnoty. Ľudia očakávajú od „mužov a žien zákona“, aby sa stávali útočiskom, kam sa môžu v čase núdze obrátiť. Polícia sa stáva nie len „tvrdou rukou“ štátu, ale aj pomocníkom, ochrancom, poradcom...

Rastúce požiadavky...
S rastúcim počtom problémov pribúdajú stále komplexnejšie predpisy a zákony, ktoré kladú na policajtov stále vyššie nároky. Zvládať tieto požiadavky na profesionálnej i osobnej úrovni býva často ťažké...

Ostať človekom
Jednať podľa práva a v rámci zverených právomocí môže z človeka spraviť aj necitlivého voči ľudskej dôstojnosti. Opakom je nechcieť vidieť, čo sa okolo nás deje, robiť kompromisy s nespravodlivosťou. Nie je vždy jednoduché, ostať v tejto práci telom i dušou človekom.

Silní sme citom pre spravodlivosť
Hoci máme možnosť použiť donucovacie prostriedky, nie je to, čo nás v očiach občanov robí silnými. Je to oveľa viac naša citlivosť pre spravodlivosť, rešpekt pred zákonom, pred človekom a jeho právami.

Naša služba pre Vás
Duchovná služba v polícii je odlišná od tej, s ktorou sa stretávame v územných farnostiach. Tým, že Vašu prácu vnímame nielen zvonka, ale aj zvnútra. To nám pomáha osobnejšie reagovať na situácie, ktoré Váš život prináša.
Vy strážite vonkajšie hodnoty spoločnosti. Jestvujú však aj iné dimenzie života človeka, ktoré skrývajú obrovské hodnoty. Má ich každý jeden z nás. A tu je priestor pre našu službu, ktorú Vám ponúkame.

"Život človeka potrebuje súčasne priestor i dno, zmysel i naplnenie, obsah i cieľ. Jedno bez druhého nič neosoží." (MAX KAŠPARŮ)