Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Oznamovanie korupcie

 

NEDAJME ŠANCU KORUPCII


Dôvera obyvateľov v nestrannú a profesionálnu verejnú správu
je dôležitým atribútom právneho štátu.
Preto je prevencia korupcie a najmä ochrana zamestnancov
pred korupčným správaním významná.

Čo korupcia znamená?

Zneužitie moci na osobné obohatenie, zneužitie postavenia - zverenej moci na súkromný úžitok alebo prospech.

Korupciou môže byť sľub, ponuka alebo poskytnutie úplatku s cieľom ovplyvniť niekoho konanie alebo rozhodnutie, alebo žiadosť o úplatok, či jeho prijate. Úplatok nemusí mať iba finančnú podobu, môže ísť napr. o poskytnutie informácií, hmotných darov či iných výhod, služieb, prípadne zvýhodňovanie známych, príbuzných a pod. Korupcia môže mať tiež formu nápadne výhodnej zmluvy.


Kto je zamestnancom?

  • príslušník Policajného zboru SR,
  • príslušník Hasičského a záchranného zboru SR,
  • príslušník Horskej záchrannej služby SR,
  • štátny zamestnanec vykonávajúci štátnu službu alebo činnosť súvisiacu svykonávaním štátnej služby,
  • zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme alebo zamestnanec podľa Zákonníka práce, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k ministerstvu, alebo k inejprávnickej osobe, na ktorú sa vzťahuje vyššie uvedená pôsobnosť.

Ako sa zachovať, keď som svedkom korupcie?

Oznamovanie korupcie

Oznamovanie korupcie

Informácie o vnútornom systéme vybavovania oznámení nájdete aj na stránke Ministerstva vnútra SR https://www.minv.sk/?urad-inspekcnej-sluzby

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Minister

Fotogalérie