Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Proces získania prístupu do IS CESDaP

  • Štátne orgány:
    • Správne orgány v organizačnej pôsobnosti MV SR majú prístup zriadený na základe funkčnej pôsobnosti vyplývajúcej z organizačnej štruktúry Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
    • Ostatné štátne orgány, ktorých právo na prístup do CESDaP vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov, majú prístup zriadený na základe dvojstranných zmlúv uzatvorených medzi nimi a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
  • Orgány samosprávy – obce a obecné polície:

Správny orgán (obec resp. mesto) požiada o prístup do IS CESDaP prostredníctvom vyplnenej žiadosti podpísanej štatutárnym zástupcom obce (mesta), ktorú zašle na adresu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29. Do žiadosti uvedie meno a priezvisko osoby (osôb), pre ktorú požaduje prístup pre zápis priestupkov do IS CESDaP resp. pre zisťovanie údajov o priestupkoch a ich páchateľoch a uvedie mailovú adresu, na ktorú má byť zaslané prístupové meno a číslo mobilného telefónu (prípadne inú mailovú adresu), na ktoré bude zaslané prístupové heslo. Súčasne uvedie, či priestupky do IS CESDaP bude zapisovať:

    • typovaním do webovej aplikácie CESDaP, na základe čoho budú po schválení žiadosti a zriadení prístupových práv technickým gestorom na avizované adresy zaslané prihlasovacie údaje, ktoré umožnia oprávneným osobám zapisovať priestupky a zároveň umožnia lustráciu osôb v CESDaP,
    • cez integračné rozhranie pomocou webových služieb (uvedie tiež názov IS na evidenciu priestupkov, názov  dodávateľa IS a údaje kontaktnej osoby, ktorá zabezpečuje požadované prepojenie IS - jeho meno, priezvisko, mailovú adresu a telefónne číslo). Na základe žiadosti bude po jej schválení zriadený technickým gestorom prístup pre danú obec do testovacieho prostredia CESDaP (zaslané prístupové meno a heslo) a určený termín overenia prístupu. Po úspešnom overení bude pridelený prístup do IS CESDaP (zaslané prístupové meno a heslo do produkčnej databázy).

V prípade nejasností môžete svoje otázky posielať emailom na TA.13G4@DSPAYQ@.