Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Odbor prevencie kriminality

Odbor prevencie kriminality je, ako vecný a odborný gestor prevencie kriminality, na základe organizačného opatrenia ministra vnútra SR č. 24/2023 zo 14. novembra 2023 (s účinnosťou od 1. decembra 2023) samostatným útvarom Ministerstva vnútra SR. Je ústredným orgánom štátnej správy v oblasti vnútorného poriadku a bezpečnosti. Plní funkciu sekretariátov Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality, Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie a Expertnej skupiny na boj proti obchodovaniu s ľuďmi.

Odbor prevencie kriminality zabezpečuje a plní úlohy vyplývajúce z medzinárodných dohôd a záväzkov, z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, zo zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR, Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi a z iných záväzných dokumentov v oblasti prevencie kriminality.  

RIADITEĽ ODBORU: Ing. Jozef Halcin

 

sekretariát Rady vlády SR pre prevenciu kriminality

oddelenie koordinácie a programov prevencie kriminality

Na základe organizačného opatrenia ministra vnútra SR č. 24/2023 zo 14. novembra 2023 sa odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR s účinnosťou od 1. decembra 2023 stal samostatným útvarom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.