Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. máj 2024, utorok
 

Základné dokumenty

     Základnými dokumentami medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou sú:

  • Dohoda o zriadení medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou zo dňa 3. júla 2001                                                                          
  • Dodatok č.1 k Dohode o zriadení medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou zo dňa 26. júna 2009                                              
  • Dodatok č.2 k Dohode o zriadení medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou zo dňa 12. októbra 2012 
  • Dodatok č.3 k Dohode o zriadení medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou zo dňa 23. júna 2017 
  • Dodatok č.4 k Dohode o zriadení medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou zo dňa 12. apríla 2021      

     Činnosť medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou sa riadi dvomi základnými dokumentami:

  • Štatút, ktorý upravuje predovšetkým postavenie, pôsobnosť, zloženie a úlohy koordinačného orgánu, zásady činnosti a organizačné začlenenie sekretariátu koordinačného orgánu v štruktúre Prezídia PZ.       
  • Rokovací poriadok, ktorý upravuje prípravu, priebeh zasadaní koordinačného orgánu, prijímanie záverov zo zasadnutí, rozhodovanie per rollam a predkladanie a ukladanie materiálov koordinačného orgánu.

Zloženie koordinančného orgánu