Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Pracovné skupiny

Koordinačný orgán na základe vlastných potrieb, z iniciatívy ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, požiadaviek a podnetov mimovládnych a medzinárodných orgánov a organizácií zriaďuje:

  • národné expertné skupiny na riešenie aktuálnych problémov a konkrétnych špecifických úloh boja so zločinnosťou,
  • podskupiny v pôsobnosti národných exertných skupín na koncepčné, účelné a efektívne riešenie vybraných problematík v oblasti boja so zločinnosťou

Národné expertné skupiny sú zložené z vedúceho skupiny a ďalších členov, ktorí sú odbornými nominantmi ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, štátnych orgánov, združení, mimovládnych organizácií a ďalších subjektov zainteresovaných na boji so zločinnosťou.

Vedúceho a členov národných expertných skupín vymenúva a odvoláva predseda koordinačného orgánu.

Národné expertné skupiny v oblasti boja s trestnou činnosťou na úseku, pre ktorý boli zriadené najmä:

  • riešia aktuálne problémy,
  • navrhujú a vo vlastnej kompetencii prijímajú účinné opatrenia,
  • navrhujú a zabezpečujú v rámci platnej právnej úpravy vhodný a efektívny spôsob vzájomnej výmeny informácií medzi zainteresovanými subjektmi,
  • podieľajú sa na príprave návrhov legislatívnych opatrení a koncepčných materiálov,
  • podieľajú sa na príprave a realizácii preventívnych projektov, výchovno-vzdelávacích programov, školení a tvorbe publikácií.