Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. február 2024, streda
 

Dotácie podľa zákona č. 526/2010 Z. z.

Dotácie vo vecnej pôsobnosti rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR sa poskytujú podľa:

 • zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR v znení neskorších predpisov a 
 • zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dôležitý oznam.

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá na základe výzvy vyhlásenej Ministerstvom vnútra SR, okrem dotácií poskytovaných podľa § 3a zákona č. 526/2010 Z. z. v znení zákona č. 8/2013 Z. z.

Žiadosť predložená na základe výzvy sa zasiela na adresu uvedenú vo výzve.

Žiadosť predložená podľa § 3a zákona č. 526/2010 Z. z. v znení zákona č. 8/2013 Z. z. na úseku ochrany pred požiarmi sa zasiela na adresu: Prezídium Hasičského a záchranného zboru, Drieňová 22, 826 86 Bratislava.

Žiadosť predložená podľa § 3a zákona č. 526/2010 Z. z. v znení zákona č. 8/2013 Z. z. na zabezpečenie základných podmienok pre činnosť občianskych združení, ktorých členmi  sú aktívni účastníci bojov proti fašizmu, účastníci protikomunistického odboja a politickí väzni, sa zasiela na adresu: Sekcia verejnej správy MV SR, Drieňová 22, 826 86 Bratislava.

Od 1. 1. 2016 vstúpil do platnosti zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúci podmienky financovania športu.

Často kladené otázky (PDF, 217 kB)

Informačný list o spracúvaní osobných údajov (PDF, 376 kB)

Rozpočtové prostriedky vyčlenené na poskytovanie dotácií:

 • pre rok 2011 -  2 083 135 €;
 • pre rok 2012 -  2 122 300 €;
 • pre rok 2013 -  6 477 906 €;
 • pre rok 2014 -  6 514 654 €;
 • pre rok 2015 -  5 292 800 €;
 • pre rok 2016 -  5 304 909 €;
 • pre rok 2017 -  6 604 712 €;
 • pre rok 2018 - 43 027 154 €;
 • pre rok 2019 - 10 045 920 €;
 • pre rok 2020 - 18 026 682 €;
 • pre rok 2021 -  5 969 900 €;
 • pre rok 2022 -  6 188 188 €;
 • pre rok 2023 -  6 204 950 €.

 

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy