Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. apríl 2020, štvrtok
 

Zloženie Rady vlády SR pre prevenciu kriminality

Predsedníčka rady – ministerka vnútra SR – Denisa Saková
Podpredseda rady – minister spravodlivosti SR – Gábor Gál
Tajomníčka rady – Petra Barnová

Stáli členovia rady:

 • štátny tajomník Ministerstva vnútra SR – Rudolf Urbanovič
 • štátny tajomník Ministerstva vnútra SR – Michal Bagačka
 • štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR – Branislav Ondruš
 • štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – Peter Krajňák
 • štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR – Jaroslav Ridoško
 • štátna tajomníčka Ministerstva financií SR – Dana Meager
 • štátny tajomník Ministerstva obrany SR – Marián Saloň
 • generálny riaditeľ sekcie prevencie korupcie a krízového manažmentu Úradu vlády SR - Peter Kovařík 
 • splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity – Ábel Ravasz
 • prezident Policajného zboru – Milan Lučanský 
 • prezident Hasičského a záchranného zboru - Pavol Nereča
 • riaditeľ Vojenskej polície Ministerstva obrany SR – Michal Migát
 • generálny riaditeľ sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR – Adrián Jenčo
 • riaditeľ odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR – Jozef Halcin
 • prezident Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska – Ján Andrejko
 • podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska - Štefan Gregor
 • predseda Banskobystrického samosprávneho kraja – Ján Lunter
 • generálna riaditeľka Slovenskej asociácie poisťovní – Jozefína Žáková
 • zástupkyňa Akadémie policajného zboru v Bratislave – Lucia Kurilovská
 • zástupca mimovládnych neziskových organizácií - Tomáš Kriššák