Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. december 2023, pondelok
 

Zloženie Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality (ďalej len „rada“)

predseda rady – minister vnútra Slovenskej republiky
podpredseda rady – minister spravodlivosti Slovenskej republiky
tajomník rady – vedúci sekretariátu rady 

Stáli členovia rady:

 • štátny tajomník ministerstva vnútra a národný koordinátor boja proti obchodovaniu s ľuďmi,
 • štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
 • štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
 • štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
 • štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,
 • štátny tajomník Ministerstva financií Slovenskej republiky,
 • štátny tajomník Ministerstva obrany Slovenskej republiky,
 • generálny riaditeľ sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády Slovenskej republiky,
 • splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity,
 • prezident Policajného zboru,
 • prezident Hasičského a záchranného zboru,
 • riaditeľ Vojenskej polície Ministerstva obrany Slovenskej republiky,
 • generálny riaditeľ sekcie verejnej správy ministerstva vnútra,
 • riaditeľ odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky
 • prezident Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska,
 • zástupca Združenia miest a obcí Slovenska,
 • zástupca vyšších územných celkov,
 • zástupca Slovenskej asociácie poisťovní,
 • zástupca vedeckej ustanovizne,
 • zástupca mimovládnej organizácie.