Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2020, utorok
 

Zloženie Rady vlády SR pre prevenciu kriminality

predseda rady – Roman Mikulec, minister vnútra SR
podpredsedníčka rady – Mária Kolíková, ministerka spravodlivosti SR
tajomníčka rady – Petra Barnová, vedúca sekretariátu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality

Stáli členovia rady:

 • štátny tajomník Ministerstva vnútra SR a Národný koordinátor boja proti obchodovaniu s ľuďmi
 • Ján Lazar, štátny tajomník Ministerstva vnútra SR
 • Soňa Gaborčáková, štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Monika Filipová, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Peter Stachura, štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR
 • Ľuboš Jančík, štátny tajomník Ministerstva financií SR
 • Marián Majer, štátny tajomník Ministerstva obrany SR
 • Peter Kovařík, generálny riaditeľ sekcie prevencie korupcie a krízového manažmentu Úradu vlády SR 
 • Andrea Bučková, splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity
 • Milan Lučanský, prezident Policajného zboru
 • Pavol Mikulášek, prezident Hasičského a záchranného zboru
 • Valentín Cebo, riaditeľ Vojenskej polície Ministerstva obrany SR
 • Adrián Jenčo, generálny riaditeľ sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR
 • Jozef Halcin, riaditeľ odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR
 • Ján Andrejko, prezident Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska
 • Štefan Gregor, podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska
 • Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
 • Jozefína Žáková, generálna riaditeľka Slovenskej asociácie poisťovní
 • Lucia Kurilovská, rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave
 • Tomáš Kriššák, zástupca mimovládnych neziskových organizácií

Prizývaní členovia:

 • Viera Kováčiková, námestníčka generálneho prokurátora SR
 • Lýdia Gladišová, tajomníčka medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou
 • Lívia Jurová, tajomníčka Rady vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia
 • Magdaléna Ondicová, predsedníčka Expertnej skupiny pre vedu a výskum v oblasti prevencie kriminality
 • Katarína Deáková, predsedníčka Expertnej skupiny pre prevenciu kriminality detí a mládeže