Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. august 2019, pondelok
 

Zloženie Rady vlády SR pre prevenciu kriminality

Predsedníčka rady – ministerka vnútra SR – Denisa Saková
Podpredseda rady – minister spravodlivosti SR – Gábor Gál
Tajomníčka rady – Petra Barnová

Stáli členovia rady:

 • štátny tajomník Ministerstva vnútra SR – Rudolf Urbanovič
 • štátny tajomník Ministerstva vnútra SR – Michal Bagačka
 • štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR – Branislav Ondruš
 • štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – Peter Krajňák
 • štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR – Jaroslav Ridoško
 • štátna tajomníčka Ministerstva financií SR – Dana Meager
 • štátny tajomník Ministerstva obrany SR – Marián Saloň
 • generálny riaditeľ sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR – Milan Ježo
 • splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity – Ábel Ravasz
 • prezident Policajného zboru – Milan Lučanský 
 • prezident Hasičského a záchranného zboru – Alexander Nejedlý
 • riaditeľ Vojenskej polície Ministerstva obrany SR – Michal Migát
 • generálny riaditeľ sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR – Adrián Jenčo
 • riaditeľ odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR – Jozef Halcin
 • prezident Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska – Ján Andrejko
 • zástupca Združenia miest a obcí Slovenska – Jozef Dvonč
 • predseda Banskobystrického samosprávneho kraja – Ján Luntner
 • generálna riaditeľka Slovenskej asociácie poisťovní – Jozefína Žáková
 • zástupkyňa Akadémie policajného zboru v Bratislave – Lucia Kurilovská
 • zástupca mimovládnej organizácie – Jozef Behýl