Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. júl 2020, sobota
 

Zloženie Rady vlády SR pre prevenciu kriminality

Predseda rady – minister vnútra SR – Roman Mikulec
Podpredsedníčka rady – ministerka spravodlivosti SR – Mária Kolíková
Tajomníčka rady – Petra Barnová

Stáli členovia rady:

 • štátny tajomník Ministerstva vnútra SR a Národný koordinátor boja proti obchodovaniu s ľuďmi – Lukáš Kyselica
 • štátny tajomník Ministerstva vnútra SR – Ján Lazar
 • štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR – Soňa Gaborčáková
 • štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – Monika Filipová
 • štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR – Peter Stachura
 • štátny tajomník Ministerstva financií SR – Ľuboš Jančík
 • štátny tajomník Ministerstva obrany SR – Marián Majer
 • generálny riaditeľ sekcie prevencie korupcie a krízového manažmentu Úradu vlády SR - Peter Kovařík 
 • splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity – Andrea Bučková
 • prezident Policajného zboru – Milan Lučanský 
 • prezident Hasičského a záchranného zboru - Pavol Mikulášek
 • riaditeľ Vojenskej polície Ministerstva obrany SR – Valentín Cebo
 • generálny riaditeľ sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR – Adrián Jenčo
 • riaditeľ odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR – Jozef Halcin
 • prezident Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska – Ján Andrejko
 • podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska - Štefan Gregor
 • predseda Banskobystrického samosprávneho kraja – Ján Lunter
 • generálna riaditeľka Slovenskej asociácie poisťovní – Jozefína Žáková
 • rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave – Lucia Kurilovská
 • zástupca mimovládnych neziskových organizácií - Tomáš Kriššák

Prizývaní členovia:

 • námestníčka generálneho prokurátora SR – Viera Kováčiková
 • tajomníčka medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou – Lýdia Gladišová
 • tajomníčka Rady vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia – Lívia Jurová
 • predsedníčka Expertnej skupiny pre vedu a výskum v oblasti prevencie kriminality – Magdaléna Ondicová
 • predsedníčka Expertnej skupiny pre prevenciu kriminality detí a mládeže – Katarína Deáková