Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Dotácie - prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej činnosti

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 8a ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  č. 207-2004/04291 z 3. novembra 2005 o rozsahu a podmienkach poskytovania dotácií na úhradu nákladov
preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík v znení neskorších predpisov
.

Výnos ustanovuje rozsah a podmienky poskytovania dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík obciam, ktoré sú sídlom matričného úradu podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov. 

Z poskytnutých finančných prostriedkov možno uhrádzať bežné výdavky, napr. výdavky na mzdy, poistné, tovary a služby, príspevok na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a na úpravu zovňajšku matrikárkam a matrikárom.

V tabuľke "Rozpis dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík" na príslušný kalendárny rok je uvedený výpočet dotácie podľa kritérií a pre obec, resp. mestskú časť má informatívny charakter.

Číselník variabilných symbolov používaný pri zasielaní a zúčtovaní dotácií na úseku matrík (PDF, 129 kB).