Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Oznamy a aktuality

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

POZOR! 

Od 26. apríla 2021 je bádateľňa Štátneho archívu v Bratislave, pracovisko Archív Modra pre verejnosť opätovne otvorená. Prezenčné štúdium archívnych dokumentov v bádateľni archívu je umožnené za nasledovných podmienok:

  1. bádateľ sa vopred objedná na konkrétny termín,
  2. maximálny počet bádateľov je 1 bádateľ na 15m2,
  3. v bádateľni archívu je umiestnený germicídny žiarič vhodný pre ľudí,
  4. návštevník je povinný preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo platným potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, alebo potvrdením o zaočkovaní druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19, prípadne platným potvrdením o zdravotných kontraindikáciách, ktoré neumožňujú vykonanie testu na COVID-19.
  5. vstup bádateľa do archívu a pobyt v bádateľni archívu je možný len s respirátorom s klasifikáciou najmenej FFP2 bez výdychového ventilu alebo porovnateľný certifikovaný ochranný prostriedok na prekrytie horných dýchacích ciest, a to po celú dobu zotrvania v archíve, s výnimkou osôb, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť nosenia respirátora, a osôb s lekárským potvrdením o výnimke z nosenia respirátora podľa vyhlášky ÚVZ SR 99/2021 (PDF, 495 kB).
  6. v prípade platenia poplatkov sa odporúča bádateľom realizovať platbu elektronicky alebo mať pripravenú presnú sumu poplatku, z dôvodu eliminácie kontaktu s bankovkami a mincami.
  7. Archív si vyhradzuje právo neumožniť alebo zrušiť vstup osobám, ktoré nebudú akýmkoľvek spôsobom dodržiavať alebo budú porušovať niektoré z vyššie uvedených nariadení.
  8. Archív zabezpečí zvýšenú hygienu priestorov ‒ vo zvýšenej miere udržiavanie čistoty celého priestoru bádateľne archívu a priestorov na manipuláciu s dokumentmi a ich pravidelnú dezinfekciu (najmä zábradlia na schodiskách, kľučiek, výpožičného pultu, rukovätí transportných vozíkov a odkladacích plôch, WC priestorov). 
  9. Archív zabezpečí zberný kôš na použité rukavice a iný ochranný materiál.
  10. Zamestnanci archívu musia dodržiavať všetky nariadenia týkajúce sa dodržiavania ochranných pracovných pomôcok a hygienických opatrení (pokiaľ bude zabezpečený ich dostatočný počet) a pokyny vedúceho zamestnanca k zamedzeniu šírenia sa infekcie: používať ochranné pomôcky, predovšetkým rukavice a respirátory, dôkladne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, nedotýkať sa rukami ani ochrannými rukavicami tváre, očí, úst a pod., dodržiavať osobnú hygienu.

Štátny archív v Bratislave, pracovisko Archív Modra

Dolná 140, 900 01 Modra

telefon + 421 33 647 39 26

fax + 421 33 647 39 25

e-mail TA.13G4@P4.S2.1GUQLS@

Otvorené pre verejnosť:

pondelok - štvrtok: 8:00 - 15:30

obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

piatok: zatvorené

Bádateľňa je otvorená v pondelok až štvrtok od 8:00 do 15:00.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]