Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. október 2021, pondelok
 

Popis elektronickej služby ÚPVS "Vyhotovenie výpisu alebo písomnej informácie z registra mimovládnych neziskových organizácií"

 

Názov činnosti/procesu: Vyhotovenie výpisu alebo písomnej informácie z registra mimovládnych neziskových organizácií

Výsledný dokument: elektronický výpis z registra mimovládnych neziskových organizácií autorizovaný kvalifikovanou elektronickou pečaťou úradu s časovou pečiatkou v podpisovom kontajneri .asice

Žiadateľ: fyzická osoba alebo právnická osoba

Požadované prílohy: bez príloh

Správne poplatky: 2,50 € za jeden elektronický výpis (správny poplatok sa uhrádza prostredníctvom bankového prevodu na účet v zmysle platobného príkazu doručeného do elektronickej schránky žiadateľa po odoslaní elektronickej žiadosti)

Doba vybavenia: bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od doručenia žiadosti do elektronickej schránky registrového úradu

Kvalifikovaný elektronický podpis žiadateľa: áno

Spôsob prevzatia: elektronicky

Miesto prevzatia: elektronická schránka žiadateľa na ÚPVS

Spôsob podania žiadosti: Žiadateľ sa prihlási prostredníctvom svojho elektronického občianskeho preukazu na stránkach Ústredného portálu verejnej správy ÚPVS www.slovensko.sk. Vyhľadaním elektronickej služby s názvom „Vyhotovenie výpisu alebo písomnej informácie z registra mimovládnych neziskových organizácií" cez https://www.slovensko.sk/sk/najst-sluzbu alebo kliknutím na „Nájsť službu“ prejde na poskytnutie služby. Následne je potrebné vybrať príslušný registrový úrad a kliknúť na "Služba". V prípade výpisu pre občianske združenia, odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov, nadácie a organizácie s medzinárodným prvkom je potrebné žiadosť smerovať na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. V prípade výpisu pre neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a neinvestičné fondy je potrebné žiadosť smerovať na okresný úrad v sídle kraja príslušný podľa sídla neziskovej organizácie alebo neinvestičného fondu. Žiadateľovi sa následne sprístupní elektronický formulár na podanie žiadosti o elektronický výpis z registra mimovládnych neziskových organizácií. Žiadateľ formulár vyplní minimálne v rozsahu povinných údajov, prostredníctvom zadania IČO vyhľadá údaje mimovládnej neziskovej organizácie, ktorej výpis žiada, žiadosť podpíše elektronickým podpisom použitím elektronického občianskeho preukazu s podpisovým certifikátom a nakoniec žiadosť odošle. Do elektronickej schránky ÚPVS budú žiadateľovi zaslané platobné údaje k úhrade správneho poplatku. Po úhrade poplatku a následnom spracovaní žiadosti registrovým úradom, bude žiadateľovi do elektronickej schránky ÚPVS doručený elektronický výpis.