Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. november 2023, streda
 

Sociálna výpomoc a príspevky pre členov odborovej organizácie

Pre členov Základnej organizácie sekcie verejnej správy MV SR odborového zväzu SLOVES je možné podľa podmienok stanovených v Štatúte sociálno-podporného fondu SLOVES (PDF, 125 kB) žiadať prostredníctvom svojej základnej organizácie príspevky:

- pri narodení alebo osvojení si dieťaťa

- na kúpu okuliarov alebo šošoviek

- na pohrebné trovy

- na rekondično-rehabilitačné pobyty organizované zväzom SLOVES

- pri bezplatnom darovaní krvi

- v ťažkej životnej situácii

- na detskú rekreáciu

Informácie o postupe pri podávaní žiadosti získajú členovia u predsedu Závodného výboru.

 

V prípade záujmu o získanie príspevku na kultúrne alebo športové podujatie, prosíme o vyplnenie tejto žiadosti (PDF, 171 kB) a o priloženie dokladu o účasti na takomto podujatí (lístok). Oskenovanú žiadosť a doklad o účasti prosíme zaslať na e-mailovú adresu: TA.13G4@STQYRFU.1SRAGPSR@.