Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Celoštátna súťaž Slovenská kronika 2022

Poznáme mená víťazov 12. ročníka celoštátnej súťaže Slovenská kronika 2022

Obce, mestá, samosprávy, štátne a neštátne subjekty, zriaďované inštitúcie a organizácie tretieho sektora mohli od 15. mája do 15. júla elektronicky prihlásiť svoje súťažné práce – kroniky alebo monografie miest a obcí Slovenska do súťaže Slovenská kronika 2022. Prihlásilo sa 36 prác, 17 kroník a 19 monografií.

Kategóriu A. Kronika posudzovala odborná porota, ktorú tvorili PhDr. Zuzana Kollárová, PhD., Mgr. Agáta Krupová a Mgr. Martin Lukáč. Ocenených bolo 8 súťažných prác a boli udelené 2 čestné uznania.

V kategórii B. Monografia porota v zložení Mgr. Mária Feješová, PhD., doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD. a doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD., ocenila 6 súťažných prác a udelila 4 čestné uznania.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 13. októbra 2022 v Slovenskej národnej knižnici v Martine.

Slovenská kronika je celoštátna súťaž s dvojročnou periodicitou, ktorej cieľom je motivovať záujem o dôslednejšie uchovávanie a záchranu kultúrno-spoločenského dedičstva vo forme kroník, monografií obcí a miest a podnietiť ich využívanie ako prostriedku na hlbšie spoznávanie slovenskej miestnej a regionálnej histórie a kultúry, spoločenských a kultúrnych tradícií našich obcí, miest a regiónov.

Slovenská kronika 2022 - výsledková listina (PDF, 152 kB)

Slovenská kronika 2022 - tlačová správa (PDF, 208 kB)

Bratislava 17. mája 2022 – Národné osvetové centrum vyhlasuje 12. ročník celoštátnej súťaže Slovenská kronika 2022.

Cieľom súťaže je motivovať záujem o dôslednejšie uchovávanie a záchranu kultúrno-spoločenského dedičstva vo forme kroník, monografií obcí a miest a podnietiť ich využívanie ako prostriedku na hlbšie spoznávanie slovenskej miestnej a regionálnej histórie a kultúry, spoločenských a kultúrnych tradícií našich obcí, miest a regiónov.

Prostredníctvom kroník a monografií sa možno oboznámiť s históriou našich predkov a súčasne zanechať odkaz pre budúce generácie.

Mestá, obce, zriaďované inštitúcie, štátne i neštátne subjekty a organizácie tretieho sektora môžu prihlásiť svoje súťažné práce – kroniky a monografie do 15. júla 2022.

Elektronická prihláška spolu s propozíciami pre súťažiacich a videopozvánkou je k dispozícii na webovej stránke Národného osvetového centra: https://www.nocka.sk/zapojte-sa-do-sutaze-slovenska-kronika-2022/.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 13. októbra 2022 v Slovenskej národnej knižnici v Martine. Hlavným vyhlasovateľom 12. ročníka súťaže Slovenská kronika je Národné osvetové centrum, štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR, ktorá podporuje rozvoj kultúrnych, osvetových a umeleckých aktivít v miestnych a regionálnych podmienkach. Spoluorganizátormi súťaže sú Slovenská národná knižnica, Združenie miest a obcí Slovenska, Slovenské národné múzeum a Matica slovenská. Partnermi súťaže sú odbor archívov a registratúr Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Regionálne centrum vzdelávania Prešov a Múzeum školstva a pedagogiky.

Aktuálne sa pripravujú pre záujemcov počas realizácie súťaže online vzdelávacie aktivity – Kronikárske minimum, informácie budú sprístupnené na www.nocka.sk a Facebooku NOC.

 

Zapojte sa do súťaže Slovenská kronika 22_pozvánka

 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]