Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. júl 2024, sobota
 

Slovensko-rakúska štátna hranica

Hraničné dokumentárne dielo slovensko-rakúskej štátnej hranice vzniklo podobne ako v prípade slovenko-maďarskej štátnej hranice krátko po prvej svetovej vojne v rokoch 1921 až 1923 ako súčasť Mierovej zmlúvy (Saint-Germain-en-Laye, 10. septembra 1919). Podobne aj rozsah aktualizácie je sústredný najmä na zmeny vyznačenia štátnej hranice alebo zmeny jej priebehu. Štátnu hranicu určuje Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spoločných štátnych hraniciach (Viedeň, 21. decembra 1973) v znení neskorších zmien, ktorá zároveň upravuje zmeny priebehu hraničnej čiarypo vodohospodárskych úpravách na rieke Morava. S viacerými aktualizáciami  a doplneniami je dielo použivané dodnes.
Hraničné dokumentárne dielo pozostáva z nasledujúcich časti:

  • hraničné mapy v mierkach 1 : 10 000 (rieka Morava), 1 : 2 880, 1 : 2 500 (Plán Dunaja)
  • podrobný popis priebehu hraničnej čiary - ako súčasť hraničných máp v mierke 1 : 2 880 (pre suchý úsek hranice od Dunaja po Čunovo)

Zoznam súradníc hraničných znakov a nevyznačených lomových bodov slovensko-rakúskej štátnej hranice (Gauss-Krüger-M34) je súčasťou technickej dokumentácie k hraničnému dokumentárnemu dielu. Vzhľadom na vek hraničného dokumentárneho diela, niekoľkonásobnú aktualizáciu a z toho vyplývajúcu zložitosť a neprehľadnosť údajov sa v súčasnosti pripravujú podmienky na vyhotovenie nového hraničného dokumentárneho diela formou digitálnych ortofotomáp.