Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. september 2021, streda
 

Heraldická komisia MV SR

Logo Heraldickej komisie

Postavenie a pôsobnosť  Heraldickej komisie

Komisia je poradným orgánom ministra vnútra Slovenskej republiky pre otázky tvorby, používania a evidencie erbov, vlajok a pečatí. 

Úlohy komisie

Komisia poskytuje poradenskú činnosť týkajúcu sa zisťovania historicky a heraldicky správnej predlohy heraldických symbolov, ako aj tvorby, stvárňovania, evidencie, zmien a používania heraldických symbolov a zaujíma k nim odborné stanovisko.

 

Stanovisko komisie je rozhodujúce pri zápise heraldických symbolov miest, obcí, samosprávnych krajov, prípadne iných právnických osôb do Heraldického registra Slovenskej republiky, ako aj pri zápise pečatí a pečatidiel do Evidencie pečatí a pečatidiel, ktorú vedie ministerstvo.

Komisia je poradným orgánom ministerstva pri evidencii, digitalizácii a zverejňovaní pečatí a pečatidiel a pripravuje podklady na zverejňovanie heraldických symbolov, zapísaných v Evidencii pečatí a pečatidiel.

 

Zloženie komisie

a) predseda,

b) podpredseda,

c) tajomník, 

d) ostatných 6 členov.

 

Zoznam členov:

Predseda: PhDr. Ladislav Vrteľ

Podpredseda: PhDr. Igor Graus, PhD.

Tajomník: Mgr. Norbert Praženka

 

Členovia:

prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.

prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD.

doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD.

PhDr. Peter Keresteš, PhD.

PhDr. Peter Vítek

PhDr. Lenka Pavlíková, PhD.

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy