Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

Heraldická komisia MV SR

Logo Heraldickej komisie

Postavenie a pôsobnosť  Heraldickej komisie

Komisia je poradným orgánom ministra vnútra Slovenskej republiky pre otázky tvorby, používania a evidencie erbov, vlajok a pečatí. 

Úlohy komisie

Komisia poskytuje poradenskú činnosť týkajúcu sa zisťovania historicky a heraldicky správnej predlohy heraldických symbolov, ako aj tvorby, stvárňovania, evidencie, zmien a používania heraldických symbolov a zaujíma k nim odborné stanovisko.

 

Stanovisko komisie je rozhodujúce pri zápise heraldických symbolov miest, obcí, samosprávnych krajov, prípadne iných právnických osôb do Heraldického registra Slovenskej republiky, ako aj pri zápise pečatí a pečatidiel do Evidencie pečatí a pečatidiel, ktorú vedie ministerstvo.

Komisia je poradným orgánom ministerstva pri evidencii, digitalizácii a zverejňovaní pečatí a pečatidiel a pripravuje podklady na zverejňovanie heraldických symbolov, zapísaných v Evidencii pečatí a pečatidiel.

 

Zloženie komisie

a) predseda,

b) podpredseda,

c) tajomník, 

d) ostatných 6 členov.

 

Zoznam členov:

Predseda: PhDr. Ladislav Vrteľ

Podpredseda: PhDr. Peter Keresteš, PhD.

Tajomník: Mgr. Norbert Praženka

 

Členovia:

prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.

prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD.

doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD.

PhDr. Peter Vítek

PhDr. Lenka Pavlíková, PhD.

prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy