Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. marec 2024, utorok
 

Distribúcia / Distribution

Slovenská republika

- Archív mesta Bratislavy

- Archív mesta Košíc

- Archív Múzea Slovenského národného povstania

- Archív Pamiatkového úradu Slovenskej republiky

- Archív Slovenskej akadémie vied

- Centrum vedecko-technických informácií

- Historický ústav Slovenskej akadémie vied

- Knižnica Slovenského národného múzea

- Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

- Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor archívov a registratúr

- Múzeum mesta Bratislavy

- Národná banka Slovenska

- Slovenská národná knižnica

 - Slovenský národný archív (a jeho pracovisko)

- Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

- Štátna vedecká knižnica v Košiciach

- Štátna vedecká knižnica v Prešove

- Štátny archív v Košiciach (a jeho pracoviská)

- Štátny archív v Žiline (a jeho pracoviská) 

- Štátny archív v Banskej Bystrici (a jeho pracoviská)

- Štátny archív v Bratislave (a jeho pracovisko)

- Štátny archív v Nitre (a jeho pracoviská)

- Štátny archív v Prešove (a jeho pracoviská)

- Štátny archív v Trenčíne (a jeho pracoviská)

- Štátny archív v Trnave (a jeho pracoviská)

- Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove

- Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity v Trnave

- Univerzitná knižnica v Bratislave

- Ústav dejín Tnavskej univerzity

- Ústav pamäti národa

- Ústredná knižnica Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

- Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied

- Vojenský historický ústav

- Záhorské múzeum v Skalici

Česká republika

- Archiv hlavního města Prahy

- Archivní správa MV ČR

- Knihovna Historického ústavu Akademie věd České republiky

- Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústřední knihovna

- Národní archiv

Francúzsko

- ICA International Council on Archives

Chorvátsko

- Hrvatski državni arhiv

Maďarsko

- Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára

Nemecko

- Landesarchiv Nordhein-Westalen

Rakúsko

- Institut fur Österreichische Geschichtsforschung

- Österreichisches Staatsarchiv

Ruská federácia

- Федеральное арXивное агентство

Slovinsko

- Arhiv republike Slovenije