Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2023, nedeľa
 

Legislatívne normy

Zákon NR SR 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní 
Štátne symboly Slovenskej republiky, ktorými sú štátny znak, štátna vlajka, štátna pečať a štátna hymna, možno vyobrazovať a používať len spôsobom ustanoveným týtmto zákonom. Každý je povinný zachovávať úctu k štátnym symbolom Slovenskej republiky. Výchova k vlastenectvu a úctne k štátnychm symbolom Slovenskej republiky musí byť zaradená do štátneho vzdelávacieho programu škôl. Tento zákon sa vzťahuje aj na používanie štátnych symbolov v elektronickej komunikácii a na ih vyobrazenie v digitálnej podobe.

 

 

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy