Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2024, utorok
 

Medzivládne komisie pre cezhraničnú spoluprácu

V zmysle bileterálnych dohôd a zmlúv o cezhraničnej spolupráci , za účelom podpory čo najlepšej a najužšej spolupráce orgánov miestnej štátnej správy a samosprávy, vznikli tieto medzivládne komisie pre cezhraničnú spoluprácu:

Slovensko-poľská medzivládna komisia pre cezhraničnú spoluprácu

Slovensko-česká medzivládna komisia pre cezhraničnú spoluprácu

Slovensko-ukrajinská medzivládna komisia pre cezhraničnú spoluprácu

Na podporu užšej spolupráce orgánov územnej samosprávy a miestnej štátnej správy v oblasti cezhraničnej spolupráce sa vytvorila slovensko-ukrajinská pracovná skupina, ktorá svoju činnosť rozvíjala v súlade s Ustanovením o postupe prác Medzivládnej komisie pre obchodno-hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou. Pracovná skupina na návrh ukrajinskej strany sa pretransformovala na Slovensko-ukrajinskú (Ukrajinsko-slovenskú) medzivládnu komisiu pre cezhraničnú spoluprácu. Komisia rozšírila svoju pôsobnosť. Na Ukrajine sa spolupráca sústredí nielen na Zakarpatskú oblasť, ale aj na Ivano-Frankovskú a Ľvovskú oblasť.

Medzivládna Slovensko-maďarská zmiešaná komisia pre cezhraničnú spoluprácu