Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Zloženie Slovensko-poľskej medzivládnej komisie

Slovensko-poľská  |  Slovensko-maďarská  |  Slovensko-česká  |  Slovensko-ukrajinská
 

slovenská časť

poľská časť

Predseda

Vendelín Leitner
štátny tajomník
Ministerstvo vnútra SR

Bartosz Grodecki 
námestník štátneho tajomníka
Ministerstva vnútra a verejnej správy PR

Zástupca

Adrián Jenčo 
generálny riaditeľ sekcie verejnej správy
Ministerstvo vnútra SR

 

Výkonný tajomník

Monika Filipová
odbor miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov
sekcia verejnej správy
Ministerstvo vnútra SR

kontakt:
tel. č.: 02/4859 2214
e-mail: monika.filipova@minv.sk

Paulina Wyłcan

hlavná špecialistka odboru medzinárodných záležitostí Ministerstva vnútra a verejnej správy PR

Pracovné skupiny:    
Pracovná skupina pre cezhraničnú dopravu

Tomáš Pšenka
vedúci oddelenia cestného hospodárstva
odbor cestnej infraštruktúry
Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Rafal Wójcik
zástupca riaditeľa odboru ciest a diaľnic
Ministerstvo infraštruktúry PR

Pracovná skupina pre hospodársku spoluprácu

Jaroslav Bobrík
vedúci odboru bilaterálnej obchodnej spolupráce
sekcia zahraničného obchodu                   
Ministerstvo hospodárstva SR

Marek Korowajczyk
riaditeľ odboru európskych záležitostí
Ministerstvo hospodárstva PR

Pracovná skupina pre ochranu životného prostredia a lesné hospodárstvo

Adriána Kušíková
sekcia ochrany prírody a krajiny
Ministerstvo životného prostredia SR

Ryszard Zakrzewski
poradca ministra
Ministerstvo životného prostredia PR

Pracovná skupina pre
prácu a sociálnu politiku

Anna Aftanasová
poradca GR Ústredia PVSR pre medzinárodné vzťahy
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Andrzej Martynuska
riaditeľ
Vojvodského úradu práce v Krakove

Pracovná skupina pre
spoluprácu a vzájomnú pomoc pri katastrofách a živelných pohromách alebo iných závažných nehodách

Miloslav Ivica
riaditeľ odboru civilnej ochrany a krízového plánovania
sekcia krízového riadenia
Ministerstvo vnútra SR

Roman Petrykowski
zástupca komandanta Vojvodskej štátnej
požiarnej stráže v Krakove

Pracovná skupina pre
ochranu zdravia a zdravotnícku záchrannú službu

- činnosť pracovnej skupiny bola pozastavená

Peter Bak
riaditeľ odboru záležitostí EÚ a medzinárodných vzťahov
Ministerstvo zdravotníctva SR

Katarzyna Rutkowska
zástupkyňa riaditeľa odboru medzinárodnej spolupráce
Ministerstvo zdravotníctva PR

Pracovná skupina pre
prihraničnú spoluprácu územných samospráv

Milan Majerský 
predseda Prešovského samosprávneho kraja

Miroslaw Karapyta
maršálek Podkarpatského vojvodstva

Členovia komisie:    
 

Jozef Adamec
riaditeľ odboru štátov Strednej a Severnej Európy a susedských vzťahov
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

 
 

Michal Patúš
riaditeľ odboru európskych projektov a regionálneho rozvoja úradu Žilinského samosprávneho kraja

 
 

Elena Molnárová
programový manažér
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja

 
 

Ján Mišura
riaditeľ Žilinskej regionálnej komory SOPK

 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy