Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2024, pondelok
 

Stručný prehľad vývoja územného a správneho členenia Slovenska

Stručný prehľa vývoja územného a správneho členenia SlovenskaPri modernizácii verejnej správy a komunálnej reforme, ktoré patria medzi najzákladnejšie systémové úlohy súčasného obdobia na tomto úseku, je stále aktuálna aj tematika a problematika územného a správneho usporiadania Slovenska, pretože jej riešením sa vytvárajú nevyhnutné priestorové predpoklady na náležité poskytovanie služieb verejnej správy pre obyvateľstvo. Ak má byť riešenie územného a správneho členenia v aktuálnej etape optimálne, musí nielen vychádzať zo všestranných a jasne definovaných kritérií, ale určitým spôsobom aj nadväzovať na poznanie členení, ktoré sa na území doteraz vyskytovali v nedávnej i vzdialenejšej minulosti. Keďže dosiaľ nebol k dispozícii podklad, ktorý by súhrnne informoval o vývoji územného a správneho členenia Slovenska v minulosti i o jeho usporiadaní v súčasnosti, odbor koordinácie a modernizácie verejnej správy sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR považoval za potrebné zabezpečiť zosumarizovanie disponibilných informácií do komplexného materiálu, ktorý by o nich poskytoval stručný prehľad až do zatiaľ posledných zmien, účinných od 1. októbra 2007. Materiál stručne zhrňuje základné poznatky odborníkov, ktorí sa na jeho tvorbe podieľali.

Upozorňujeme, že publikáciu nemôžeme poskytnúť v tlačenej forme !!