Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Dočasný vývoz registratúrnych záznamov

Oznamovacia povinnosť pri dočasnom vývoze registratúrnych záznamov mimo územie Slovenskej republiky

 

            S účinnosťou od 1. januára 2021 je pôvodca registratúry podľa § 16 ods. 2  písm. p) novely zákona č. 364/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) povinný Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, odboru archívov a registratúr (ďalej len „ministerstvo“) vopred oznámiť vývoz registratúrnych záznamov mimo územie Slovenskej republiky. Vývoz sa oznamuje na formulári,  ktorý ministerstvo uverejňuje na svojom webovom sídle https://www.minv.sk/?docasny-vyvoz-registraturnych-zaznamov.

       V oznámení o vývoze registratúrnych záznamov uvedie názov a identifikačné údaje vyvážajúceho, miesto vývozu (presnú adresu miesta uloženia registratúrnych záznamov v zahraničí), druhy registratúrnych záznamov (podľa agend), ktoré budú predmetom vývozu, ich časové rozpätie, účel dočasného vývozu, intervaly vývozu, množstvo, nosič a dátum dočasného vývozu. Opakovaný vývoz registratúrnych záznamov sa oznamuje len prvýkrát. Pod opakovaným vývozom rozumieme jednorazový vývoz, v rámci ktorého sa v ďalších rokoch nemení rozsah a druhy agend vyvezených registratúrnych záznamov, ani ich časové rozpätie. Pri zmene časového rozpätia alebo druhu agend vyvážaných registratúrnych záznamov je pôvodca registratúry povinný vývoz oznámiť ministerstvu nanovo.

       Oznámenie o vývoze registratúrnych záznamov na zverejnenom formulári zasiela pôvodca registratúry listinne na adresu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor archívov a registratúr, Križkova 7, 811 04  Bratislava alebo prostredníctvom elektronickej schránky, resp. elektronickej pošty (TA.13G4@A1A.LSF@).

 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]