Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Oznamy a aktuality

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Upozorňujeme žiadateľov, aby pri komunikácii emailom používali riadne svoje kontaktné údaje. Žiadosť podaná emailom musí spĺňať všetky náležitosti úradnej žiadosti, inak nebude akceptovaná.


Fragmenty. Komárňanské osudy a príbehy z čias holokaustu

Dňa 13. júna 2024 sa uskutočnila v priestoroch Komárňanského Menházu vernisáž výstavy, ktorú zostavilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Komárno v spolupráci s Podunajským múzeum v Komárne a Židovskou náboženskou obcou. Výstava bola otvorená pri príležitosti 80. výročia deportácií Židov z mesta Komárno do koncentračného tábora v Osvienčime, ku ktorým došlo práve v júni 1944. Prostredníctvom vystavených kópií archívnych dokumentov sa k početným návštevníkom dostali podrobné informácie o týchto tragických udalostiach. Umelecké diela autorov židovského pôvodu, ktorých ťažký osud sa markantne preniesol do ich tvorby, zanechali v prítomných hlboký zážitok.

Vystava Fragmenty 2024 001

Výstava Fragmenty 2024

Výstava Fragmenty 2024

(Foto: © Szabó Ladislav EFIAP)


XI. Dni otvorených dverí v komárňanskom archíve

Dni otvorených dverí sa už tradične konali v rámci Komárňanských dní. Aj tento rok Archív Komárno privítal širokú verejnosť v dňoch 26. a 27. apríla 2024. Návštevníci mohli získať informácie o fungovaní archívu, o práci archivárov, o možnostiach prístupu k archívnym dokumentom, ich využitiu pri štúdiu a taktiež mali príležitosť nahliadnuť do archívnych depotov, ktoré sú počas roka pre verejnosť neprístupné. Počas prehliadky archívu si záujemcovia mohli vypočuť pútavé rozprávanie o dejinách mesta, vzhliadnuť vystavené originály archívnych dokumentov, stále expozície venované histórii mesta Komárno ako aj tematické výstavy pripravované archívom. Archív Komárno si ako každoročne aj tento rok pripravil pre návštevníkov nové výstavy. V tomto roku boli pre návštevníkov pripravené expozície s odborným výkladom  Ústav hluchonemých v Komárne 1920 – 1939 80. výročie deportácie Židov v Komárne.

2024 DOD obr 5

DOD 2024 foto 1

2024 DOD foto 2


Výsadné a marginalizované spoločenské skupiny v dejinách - vedomostný kvíz 


Kviz 2023 Komarno

Dňa 12. októbra 2023 sa uskutočnil 9. ročník vedomostného kvízu (História Komárna vzdialená i blízka), ktorý organizujú pracovníci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Štátneho archívu v Nitre, pracoviska Archív Komárno  v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne. Svoje vedomosti si prišlo súťažne otestovať 11 trojčlenných družstiev žiakov 9. ročníkov základných škôl a študentov 1. ročníka stredných škôl z okresu Komárno. Sylaby pre tému prezentovanú na tohtoročnom podujatí boli vytvorené pracovníkmi archívu z príspevkov nedávno konaného jubilejného X. ročníka Komárňanských kolokvií historikov a archivárov. Žiaci a študenti tak nadobudli mnohé poznatky o výsledkoch výskumu a dejinných súvislostiach ohľadne privilegovaných vrstiev spoločnosti, aristokratoch, rytieroch, mešťanoch či vzdelancoch. Rovnako sa oboznámili s mnohokrát neľahkým osudom skúšaných skupín obyvateľstva, Židov, Rómov, robotníkov, či žien prinútených k prostitúcii. Účastníci súťaže obstáli výborne a preukázali dobré znalosti, čo sa prejavilo na tesných odstupoch vo výsledkovej listine.

Kviz 2023 Komárno

plagát Kvíz Komárno 2023


X. Komárňanské kolokviá historikov a archivárov

Komárňanská konferencia 20. - 21. 9. 2023.

V dňoch 20. a 21. septembra 2023 usporiadali pracovníci MV SR, Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Komárno v priestoroch Komárňanskej pevnosti konferenciu s medzinárodnou účasťou. Témou jubilejného ročníka pravidelného podujatia bola Exkluzivita – Výsadnosť a marginalizácia spoločenských vrstiev v dejinách. Podujatia sa zúčastnilo 18 aktívnych účastníkov, prednášajúcich zo Slovenska, Maďarska a Českej republiky. V štyroch blokoch prednášok sa autori postupne venovali výsadným vrstvám spoločnosti, aristokratom, rytierom a mestským honoráciám v rozličných časových obdobiach. Príspevky sa dotkli aj osudov humanistických vzdelancov, významného právneho teoretika, či pedagógov. Pozornosť sa tiež upriamila aj na dejinný exkurz k neľahkým osudom ľudí bez domova, rómskej menšiny, robotníkov a prostitútok. Účastníci konferencie mali možnosť počas oboch dní vzhliadnuť expozíciu zameranú na históriu jednej z miestnych výsadných a zároveň voči ostatným vrstvám obyvateľstva uzavretých komunít – povestných komárňanských vozatajov. Veríme, že sa uskutočnenou odbornou konferenciou v radoch odbornej verejnosti náležite predstavilo archívne dedičstvo pod kuratelou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Exkurzia 20. 9. 2023 - Komárňanský vozataji

Komárňanská konferencia 20. - 21. 9. 2023 - plagát

 


 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Služby pre verejnosť a Bádateľňa

pondelok až štvrtok

8,00 - 15,00 hod. (v stredu do 16,00)