Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. september 2021, piatok
 

Oznamy a aktuality

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

O Z N A M

V zmysle usmernenia Ministerstva vnútra Sekcie verejnej správy odboru archívov a registratúr pod číslom SVS-OAR1-2021/009403 zo dňa 20. 04. 2021 je bádateľňa archívu od 26. apríla 2021 znovu otvorená pre verejnosť za nasledujúcich podmienok súvisiacimi s možnosťami a priestorovými možnosťami bádateľne archívu:

  1. Pri dodržaní prísnych epidemiologických ustanovení v čase mimoriadnej situácie je štúdium v bádateľni Štátneho archívu v Nitre, pracoviska Archív Komárno možné od 26. apríla 2021, denne okrem piatka od 8.00 do 14.00 hod. Po 14.00 hod. prebieha pravidelná dezinfekcia priestorov bádateľne. 

  1. Bádatelia sa musia na štúdium vopred objednať na konkrétny termín, ktorý musia následne schváliť pracovníci badateľne. Objednanie je možné výhradne e-mailom: TA.13G4@3T.L3.1GUQLS@ alebo telefonicky: 035/790 39 34, prípadne prostredníctvom elektronického informačného systému Elektronický archív na webovej stránke portal.minv.sk. Ak sa objednaný bádateľ nemôže dostaviť na dohodnutú dobu, má o zrušení rezervácie vopred informovať pracovníka bádateľne archívu (minimálne s 24-hodinovým predstihom).

  2. Vstup bádateľa do archívu a pobyt v bádateľni archívu je možný len s respirátorom s klasifikáciou najmenej FFP2 bez výdychového ventilu  a to po celú dobu štúdia, používať sa musia vlastné písacie potreby.

  3. Počet bádateľov v bádateľni  je z priestorových dôvodov obmedzený na dvoch (1 bádateľ na 15 m²). 

  4. V zmysle Bádateľského poriadku Štátneho archívu v Nitre a jeho pracovísk, čl. 3 – Pravidlá prístupu k archívnym dokumentom – archív bádateľovi poskytne denne na štúdium maximálne päť úložných jednotiek archívnych dokumentov (škatúľ, fasciklov, kníh, kotúčov mikrofilmu), alebo desať jednotlivín (listiny, mapy, plány).


Upozorňujeme žiadateľov, aby pri komunikácii emailom používali riadne svoje kontaktné údaje. Žiadosť podaná emailom musí spĺňať všetky náležitosti úradnej žiadosti, inak nebude akceptovaná.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Služby pre verejnosť

pondelok až štvrtok

8,00 - 15,30 hod. (v stredu do 16,00)


Bádateľňa

pondelok až štvrtok

8,00 - 14,00