Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. február 2024, nedeľa
 

Oznamy a aktuality

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Upozorňujeme žiadateľov, aby pri komunikácii emailom používali riadne svoje kontaktné údaje. Žiadosť podaná emailom musí spĺňať všetky náležitosti úradnej žiadosti, inak nebude akceptovaná.


Výsadné a marginalizované spoločenské skupiny v dejinách - vedomostný kvíz 


Kviz 2023 Komarno

Dňa 12. októbra 2023 sa uskutočnil 9. ročník vedomostného kvízu (História Komárna vzdialená i blízka), ktorý organizujú pracovníci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Štátneho archívu v Nitre, pracoviska Archív Komárno  v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne. Svoje vedomosti si prišlo súťažne otestovať 11 trojčlenných družstiev žiakov 9. ročníkov základných škôl a študentov 1. ročníka stredných škôl z okresu Komárno. Sylaby pre tému prezentovanú na tohtoročnom podujatí boli vytvorené pracovníkmi archívu z príspevkov nedávno konaného jubilejného X. ročníka Komárňanských kolokvií historikov a archivárov. Žiaci a študenti tak nadobudli mnohé poznatky o výsledkoch výskumu a dejinných súvislostiach ohľadne privilegovaných vrstiev spoločnosti, aristokratoch, rytieroch, mešťanoch či vzdelancoch. Rovnako sa oboznámili s mnohokrát neľahkým osudom skúšaných skupín obyvateľstva, Židov, Rómov, robotníkov, či žien prinútených k prostitúcii. Účastníci súťaže obstáli výborne a preukázali dobré znalosti, čo sa prejavilo na tesných odstupoch vo výsledkovej listine.

Kviz 2023 Komárno

plagát Kvíz Komárno 2023


X. Komárňanské kolokviá historikov a archivárov

Komárňanská konferencia 20. - 21. 9. 2023.

V dňoch 20. a 21. septembra 2023 usporiadali pracovníci MV SR, Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Komárno v priestoroch Komárňanskej pevnosti konferenciu s medzinárodnou účasťou. Témou jubilejného ročníka pravidelného podujatia bola Exkluzivita – Výsadnosť a marginalizácia spoločenských vrstiev v dejinách. Podujatia sa zúčastnilo 18 aktívnych účastníkov, prednášajúcich zo Slovenska, Maďarska a Českej republiky. V štyroch blokoch prednášok sa autori postupne venovali výsadným vrstvám spoločnosti, aristokratom, rytierom a mestským honoráciám v rozličných časových obdobiach. Príspevky sa dotkli aj osudov humanistických vzdelancov, významného právneho teoretika, či pedagógov. Pozornosť sa tiež upriamila aj na dejinný exkurz k neľahkým osudom ľudí bez domova, rómskej menšiny, robotníkov a prostitútok. Účastníci konferencie mali možnosť počas oboch dní vzhliadnuť expozíciu zameranú na históriu jednej z miestnych výsadných a zároveň voči ostatným vrstvám obyvateľstva uzavretých komunít – povestných komárňanských vozatajov. Veríme, že sa uskutočnenou odbornou konferenciou v radoch odbornej verejnosti náležite predstavilo archívne dedičstvo pod kuratelou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Exkurzia 20. 9. 2023 - Komárňanský vozataji

Komárňanská konferencia 20. - 21. 9. 2023 - plagát

 


 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Služby pre verejnosť a Bádateľňa

pondelok až štvrtok

8,00 - 15,00 hod. (v stredu do 16,00)