Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2019, Utorok
 

Volebná kampaň pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

 

Volebná kampaň do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020


Informácie k vedeniu volebnej kampane politickou stranou a politickým hnutím

Informácie k vedeniu volebnej kampane treťou stranou

Adresy webových sídiel osobitných účtov

E-mailová adresa pre zaslanie oznámenia o adrese webového sídla osobitného účtu: volby@minv.sk

Záverečné správy o nákladoch na volebnú kampaň a prehľady nákladov tretích strán vynaložených na volebnú kampaň

E-mailová adresa pre zaslanie správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň: volby@minv.sk

Volebná kampaň do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016

Adresy webových sídiel transparentných účtov politických subjektov

Záverečné správy kandidujúcich politických subjektov o nákladoch na volebnú kampaň