Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. júl 2024, sobota
 

Volebná kampaň pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017


     Podmienky vedenia a financovania volebnej kampane upravuje zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 69/2017 Z. z. (ďalej len „zákon o volebnej kampani“).

     Volebná kampaň je akákoľvek činnosť politickej strany, politického hnutia, koalície politických strán a politických hnutí (ďalej len „politická strana alebo koalícia“), kandidátov a tretích strán (§ 8 zákona o volebnej kampani), za ktorú sa obvykle platí úhrada, smerujúca k propagácii ich činnosti, cieľov a programu za účelom získania volenej funkcie. Rozumie sa tým činnosť v prospech aj v neprospech uvedených subjektov.

     Činnosť iných subjektov na podporu alebo v neprospech politických strán alebo koalícií a kandidátov sa v čase ustanovenom na volenú kampaň zakazuje.

     Volebná kampaň sa začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (28. júna 2017) a končí 48 hodín predo dňom konania volieb.

Politická strana

Kandidát na funkciu predsedu samosprávneho kraja uvedený na kandidátnej listine politickej strany,
ktorý vedie volebnú kampaň sám

Nezávislý kandidát na funkciu predsedu samosprávneho kraja