Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. október 2021, nedeľa
 
Verejná správa / Voľby a referendum / Voľby do orgánov samosprávnych krajov / Volebná kampaň / Kandidát na funkciu predsedu, ktorý vedie volebnú kampaň sám

Kandidát na funkciu predsedu samosprávneho kraja uvedený na kandidátnej listine politickej strany, ktorý vedie volebnú kampaň sám

 

     Volebná kampaň podľa § 2 ods. 2 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 69/2017 Z. z. vedená kandidátom na funkciu predsedu samosprávneho kraja uvedeným na kandidátnej listine politickej strany alebo politického hnutia, ktorý vedie volebnú kampaň sám začína dňom zverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „vyhlásenie volieb“) a končí 48 hodín predo dňom konania volieb.

 

Informácia k vedeniu volebnej kampane, ktorú vedie kandidát na funkciu predsedu samosprávneho kraja
uvedený na kandidátnej listine politickej strany sám

Adresy webových sídiel osobitných účtov kandidátov na funkciu predsedu samosprávneho kraja
uvedených na kandidátnych listinách politických strán, ktorí vedú volebnú kampaň sami

Správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň kandidátmi na predsedu samosprávneho kraja
uvedenými na kandidátnych listinách politických strán, ktorí viedli volebnú kampaň sami