Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Územné zmeny obcí v Slovenskej republike od roku 1990

Územné zmeny obcí v SR

V roku 2003 Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy vydalo publikáciu pod názvom "Územné zmeny obcí v Slovenskej republike od roku 1990".

Poskytuje komplexný prehľad o vykonaných územných zmenách obcí za roky 1990 až 2002. Bolo to obdobie značného počtu odlučovania obcí, ktoré boli integrované v predchádzajúcich troch desaťročiach. Publikácia dokumentuje nielen organizačné a územno-technické zmeny, ale podrobne popisuje aj demografické a sociálno-ekonomické parametre uskutočnených dezintegračných zmien.

Publikácia je určená odbornej ako aj laickej verejnosti a umožní záujemcom o danú problematiku doplniť si vedomosti o vývoji územnej organizácii verejnej správy na Slovensku po roku 1989.