Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. marec 2023, piatok
 

Oznamy a aktuality

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

OZNÁMENIE

Pracovníci archívu pripravili výstavu „100 rokov knižničnej činnosti v okrese Vranov nad Topľou“,   (PDF, 176 kB)ktorá pripomína storočnicu organizovanej knižničnej činnosti v okrese. Výstava je predlžená do 30. júna 2023.


PREZENTÁCIA ARCHÍVU

Pracovníci Archívu vo Vranove nad Topľou pripravili vo svojich priestoroch výstavu  „100 rokov knižničnej činnosti v okrese Vranov nad Topľou“,  ktorá má pripomenúť verejnosti storočnicu organizovaného verejného knihovníctva v okrese. Obsahom výstavy sú kópie archívnych dokumentov, ktoré chronologicky mapujú knižničnú činnosť od začiatku 20. rokov 20. storočia až po súčasnosť. Pre popularizáciu výstavy je pripravená prezentácia s názvom 100 rokov knižničnej činnosti v okrese Vranov nad Topľou (PDF, 6 MB). Pracovisko archívu, sa tak inštaláciou výstavy, zapojilo k oslavám 100. výročia vzniku verejnej knižnice vo  Vranove nad Topľou organizovanej Hornozemplínskou knižnicou vo Vranove nad Topľou.


Výstavy Epidémie a choroby v archívnych dokumentoch (PDF, 7 MB) a „JÁN IHNÁT ml. - ZABUDNUTÝ SPISOVATEĽ“ (PDF, 3 MB), ktoré boli inštalované v priestoroch archívu, je možné si pripomenúť v prezentáciach s identickými názvami výstav.


ZREŠTAUROVANÉ DOKUMENTY

Reštaurátori Štátneho archívu v Prešove, špecializované pracovisko Spišský archív v Levoči zreštaurovali ešte v roku 2018 z archívneho fondu Štátneho archívu v Prešove, pracovisko Archív Vranov nad Topľou archívny dokument  - Mapa katastrálneho územia v Petkovciach, ktorá je uložená vo fonde Obvodného notárskeho úradu v Slovenskom Žipove a pochádza z roku 1862. Dokument prešiel suchým a mokrým čistením, pri mokrom čistení sa použilo benátské mydlo, previedla sa  dezinfekcia a dezinsekcia, zrealizovali sa povrchové glejenie a vylepovanie japonským papierom a laminácia. Pracovníci pán Petrinec a Petrisko uskutočnili aj nové šitie včelím voskom a zhotovili nový pokryv väzby, pri ktorom boli použité pergamen a škrobový papier.

V roku v 2022 sme opäť využili vysoko profesionálnu a špičkovú prácu našich kolegov zo špecializovaného pracoviska Spišského archívu v Levoči. Procesom reštaurovania prešla Kronika školy a obce Kladzany z obdobia rokov 1906 – 1943, ktorá je uložená v archívnom fonde Pamätné knihy. Knižná väzba  bola značne poškodená napr. boli na nej škvrny po zatečení, poškodené väzby poloplátennej a polokoženej väzby neodbornou manipuláciou, či poškodenie lepiacimi páskami a iné vizuálne poškodenia, ktoré vykazovali veľkú úroveň poškodenia. Pri reštaurovaní bolo využité suché čistenie (wishab, štetce) a mokré čistenie benátskym mydlom. Zrealizovala sa dezinfekcia/dezinsekcia, deacidifikácia. Malé trhliny sa prelepili filmoplastom a väčšie boli vylepené japonským papierom, kde sa využil pšeničný škrob. Súčasťou procesu bola fixácia atramentov, farieb a pečatí, zrealizovalo sa ľanové šitie. Taktiež boli zhotovené nové predsádky, ktoré boli vlepené do bloku. Na knižné dosky sa vytvoril nový pokryv, boli vymenené chrbát, drážky a rohy. Súčasťou väzby bolo tukovanie. Za účelom zabezpečenia ochrany knihy bolo vyrobené ochranné puzdro z pH neutrálnej lepenky.

V obidvoch prípadoch bola odvedená vysoko profesionálna práca reštaurátorov špecializovaného pracoviska. Ich zásluhou sa zhodnotila kvalita archívnych dokumentov a zabezpečila dlhodobá trvanlivosť obsahu dokumentov pre ďalšie generácie.

Mapa Petkovce 1862

   Kronika Kladzany 1         Kronika Kladzany 2


ZAUJÍMAVOSTI

Elena Čepčeková bola jednou z autoriek, ktorá sa venovala výlučne tvorbe pre deti a mládež, a to ako poézii, tak i próze a dráme. Námetmi pre jej diela sa stal svet prírody, život na dedine i v meste, školské a internátne prostredie, malí i dospievajúci hrdinova, no najviac sa v jej diele objavujú ako hrdinky dievčatá. Písala veršované rozprávky, hrdinskú a životopisnú epiku, rozprávky, novely a romány; napísala však tiež bábkové hry a rozprávkové seriály pre rozhlas a televíziu. Pri spracovaní archívneho fondu Základnej deväťročnej školy Rodinná oblasť vo Vranove nad Topľou sme v Pamätnej knihe školy našli zápis o konaní besedy so spomínanou spisovateľkou. Beseda sa uskutočnila 13. mája 1970 a pre veľký záujem sa realizovala v závodnom klube ROH (Revolučné odborové hnutie) pri VSCP (Východoslovenské celulózky a papierne) v Hencovciach. Po skončení besedy spisovateľka prijala pozvanie vedenia školy na stretnutie s kolektívom. Jej osobnú návštevu v škole potvrdzuje holografický podpis v Pamätnej knihe školy.   

Elena Čepčeková

Pamätná kniha


 

 

                                   

                          

 

 

 

Dôležité odkazy

 Ikona Facebook

Erb ŠAPO

Úradné hodiny:

pondelok - piatok   

8:00 - 11:30  12:30 - 14:30

Služby pre verejnosť:

pondelok - štvrtok  

8:00 - 11:30  12:30 - 14:30

Bádateľňa:

pondelok - štvrtok  

8:00 - 11:30  12:30 - 14:30

piatok – nestránkový deň (školenia a exkurzie)

V čase od 11.30 - 12.30 hod. obedňajšia a dezinfekčná prestávka.

Dôležité oznamy