Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. február 2024, piatok
 

Oznamy a aktuality

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

OZNÁMENIE

Pracovníci archívu vo svojich priestoroch inštalovali výstavu "História Červeného kríža vo Vranove nad Topľou cez archívne dokumenty", (PDF, 282 kB)ktorá je venovaná 100. výročiu prvej transfúzie na Slovensku. Sprístupnená pre verejnosť bude do júna 2024.

Výstava „100 rokov knižničnej činnosti v okrese Vranov nad Topľou“,  ktorou si pripomíname storočnicu organizovanej knižničnej činnosti v okrese, je predlžená do marca 2024.


PREZENTÁCIA ARCHÍVU

Zamestnanci Ministerstva vnútra SR, Štátneho archívu v Prešove, pracovisko Archív Vranov nad Topľou,  vo svojich priestoroch, inštalovali výstavu venovanú činnosti Červeného kríža vo Vranove nad Topľou. Impulzom pre spopularizovanie inštitúcie bolo, že v roku 2023 si pripomíname 100. výročie 1. vykonanej transfúzie na Slovensku, ktorú vykonal MUDr. Ján Kňazovický, priekopník v oblasti krvnej transfúzie. Cez vystavené kópie archívnych dokumentov sa chronologicky približuje história a činnosť tak významnej inštitúcie, akou je Červený kríž. Súčasťou vystavených kópií archívnych dokumentov sú plakety prof. MUDr. Jána Janského od žijúcich bezpríspevkových darcov krvi – bronzová, strieborná a zlatá plaketa. Verejnosť si výstavu bude môcť naživo prezrieť od 2. mája 2023 do decembra 2023, predtým sa však môže s obsahom vystavených kópií archívnych dokumentov oboznámiť cez prezentáciu s  názvom „História Červeného kríža vo Vranove nad Topľou cez archívne dokumenty“. (PDF, 5 MB)


ZREŠTAUROVANÉ DOKUMENTY

Reštaurátori Štátneho archívu v Prešove, špecializované pracovisko Spišský archív v Levoči zreštaurovali ešte v roku 2018 z archívneho fondu Štátneho archívu v Prešove, pracovisko Archív Vranov nad Topľou archívny dokument  - Mapa katastrálneho územia v Petkovciach, ktorá je uložená vo fonde Obvodného notárskeho úradu v Slovenskom Žipove a pochádza z roku 1862. Dokument prešiel suchým a mokrým čistením, pri mokrom čistení sa použilo benátské mydlo, previedla sa  dezinfekcia a dezinsekcia, zrealizovali sa povrchové glejenie a vylepovanie japonským papierom a laminácia. Pracovníci pán Petrinec a Petrisko uskutočnili aj nové šitie včelím voskom a zhotovili nový pokryv väzby, pri ktorom boli použité pergamen a škrobový papier.

V roku v 2022 sme opäť využili vysoko profesionálnu a špičkovú prácu našich kolegov zo špecializovaného pracoviska Spišského archívu v Levoči. Procesom reštaurovania prešla Kronika školy a obce Kladzany z obdobia rokov 1906 – 1943, ktorá je uložená v archívnom fonde Pamätné knihy. Knižná väzba  bola značne poškodená napr. boli na nej škvrny po zatečení, poškodené väzby poloplátennej a polokoženej väzby neodbornou manipuláciou, či poškodenie lepiacimi páskami a iné vizuálne poškodenia, ktoré vykazovali veľkú úroveň poškodenia. Pri reštaurovaní bolo využité suché čistenie (wishab, štetce) a mokré čistenie benátskym mydlom. Zrealizovala sa dezinfekcia/dezinsekcia, deacidifikácia. Malé trhliny sa prelepili filmoplastom a väčšie boli vylepené japonským papierom, kde sa využil pšeničný škrob. Súčasťou procesu bola fixácia atramentov, farieb a pečatí, zrealizovalo sa ľanové šitie. Taktiež boli zhotovené nové predsádky, ktoré boli vlepené do bloku. Na knižné dosky sa vytvoril nový pokryv, boli vymenené chrbát, drážky a rohy. Súčasťou väzby bolo tukovanie. Za účelom zabezpečenia ochrany knihy bolo vyrobené ochranné puzdro z pH neutrálnej lepenky.

V obidvoch prípadoch bola odvedená vysoko profesionálna práca reštaurátorov špecializovaného pracoviska. Ich zásluhou sa zhodnotila kvalita archívnych dokumentov a zabezpečila dlhodobá trvanlivosť obsahu dokumentov pre ďalšie generácie.

Mapa Petkovce 1862

   Kronika Kladzany 1         Kronika Kladzany 2


ZAUJÍMAVOSTI

Elena Čepčeková bola jednou z autoriek, ktorá sa venovala výlučne tvorbe pre deti a mládež, a to ako poézii, tak i próze a dráme. Námetmi pre jej diela sa stal svet prírody, život na dedine i v meste, školské a internátne prostredie, malí i dospievajúci hrdinova, no najviac sa v jej diele objavujú ako hrdinky dievčatá. Písala veršované rozprávky, hrdinskú a životopisnú epiku, rozprávky, novely a romány; napísala však tiež bábkové hry a rozprávkové seriály pre rozhlas a televíziu. Pri spracovaní archívneho fondu Základnej deväťročnej školy Rodinná oblasť vo Vranove nad Topľou sme v Pamätnej knihe školy našli zápis o konaní besedy so spomínanou spisovateľkou. Beseda sa uskutočnila 13. mája 1970 a pre veľký záujem sa realizovala v závodnom klube ROH (Revolučné odborové hnutie) pri VSCP (Východoslovenské celulózky a papierne) v Hencovciach. Po skončení besedy spisovateľka prijala pozvanie vedenia školy na stretnutie s kolektívom. Jej osobnú návštevu v škole potvrdzuje holografický podpis v Pamätnej knihe školy.   

Elena Čepčeková

Pamätná kniha


 

 

                                   

                          

 

 

 

Dôležité odkazy

 Ikona Facebook

Erb ŠAPO

Úradné hodiny:

pondelok - piatok   

8:00 - 11:30  12:30 - 14:30

Služby pre verejnosť:

pondelok - štvrtok  

8:00 - 11:30  12:30 - 14:30

Bádateľňa:

pondelok - štvrtok  

8:00 - 11:30  12:30 - 14:30

piatok – nestránkový deň (školenia a exkurzie)

V čase od 11.30 - 12.30 hod. obedňajšia a dezinfekčná prestávka.

Dôležité oznamy

Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Vranov nad Topľou oznamuje, že bádateľňa archívu bude v dňoch 14. decembra 2023 až 8. januára 2024 pre verejnosť zatvorená, opätovne bude prístupná pre verejnosť od 9. januára 2024.