Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. december 2022, piatok
 

Oznamy a aktuality

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

OZNÁMENIE

Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Prešove, pracovisko  Archív Vranov nad Topľou sa rozhodol po 2-ročnej nedobrovoľnej  prestávke, z dôvodu pandémie, obnoviť  tradíciu konania dňa otvorených dverí. 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa archívov pracovníci archívu pripravili Deň otvorených dverí (PDF, 5 MB). Podujatie sa uskutoční v utorok 14. júna 2022. Súčasťou programu DOD bude komentovaný výklad umocnený prezentáciami k inštalovaným výstavám a prehliadka archívnych priestorov doplnená ukážkami najzaujímavejších archívnych dokumentov v starostlivosti archívu.

Na stretnutie s Vami Vás srdečne pozýva a teší sa kolektív archívu.


Pracovníci archívu pripravili výstavu „100 rokov knižničnej činnosti v okrese Vranov nad Topľou“,   (PDF, 176 kB)ktorá pripomína storočnicu organizovanej knižničnej činnosti v okrese. Výstava je inštalovaná v priestoroch archívu od 1. apríla 2022 do decembra 2022.


Na základe usmernenia odboru archívov a registratúr Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-OAR1-2021/009403-002 oznamujeme, že bádateľňa archívu bude sprístupnená pre verejnosť od 26. apríla 2021 pri dodržaní všetkých aktuálnych hygienických a bezpečnostných opatrení.


Bližšie informácie Vám poskytneme na telefónnom čísle 057/442 28 09, prípadne na emailovej adrese TA.13G4@K1.FD.1GUQLS@.


PREZENTÁCIA ARCHÍVU

Pracovníci Archívu vo Vranove nad Topľou pripravili vo svojich priestoroch výstavu  „100 rokov knižničnej činnosti v okrese Vranov nad Topľou“,  ktorá má pripomenúť verejnosti storočnicu organizovaného verejného knihovníctva v okrese. Obsahom výstavy sú kópie archívnych dokumentov, ktoré chronologicky mapujú knižničnú činnosť od začiatku 20. rokov 20. storočia až po súčasnosť. Pre popularizáciu výstavy je pripravená prezentácia s názvom 100 rokov knižničnej činnosti v okrese Vranov nad Topľou (PDF, 6 MB). Pracovisko archívu, sa tak inštaláciou výstavy, zapojilo k oslavám 100. výročia vzniku verejnej knižnice vo  Vranove nad Topľou organizovanej Hornozemplínskou knižnicou vo Vranove nad Topľou.


V súvislosti s nepriaznivou epidemiologickou situáciou sme pre verejnosť pripravili prezentáciu k výstave Epidémie a choroby v archívnych dokumentoch (PDF, 7 MB). Kópie vystavených archívnych dokumentov poskytujú reálny pohľad na danú nepriaznivú situáciu v jednotlivých obciach nášho okresu v 20. storočí.

VÝSTAVA JE PREDĹŽENÁ DO DECEMBRA  2022!


Pracovníci Archívu vo Vranove nad Topľou pripravili vo svojich priestoroch výstavu  Ján Ihnát ml. – „zabudnutý spisovateľ“, ktorá je venovaná spomienke na regionálneho básnika, prozaika, literárneho kritika. Cieľom výstavy je upriamiť pozornosť na náš región cez osobu tak skvelého, ale „zabudnutého spisovateľa“. V tomto roku uplynie 80 rokov od jeho smrti. Pre popularizáciu výstavy sme pripravili prezentáciu „JÁN IHNÁT ml. - ZABUDNUTÝ SPISOVATEĽ“ (PDF, 3 MB).

VÝSTAVA JE PREDĹŽENÁ DO DECEMBRA  2022!


ZREŠTAUROVANÉ DOKUMENTY

Reštaurátori Štátneho archívu v Prešove, špecializované pracovisko Spišský archív v Levoči zreštaurovali ešte v roku 2018 z archívneho fondu Štátneho archívu v Prešove, pracovisko Archív Vranov nad Topľou archívny dokument  - Mapa katastrálneho územia v Petkovciach, ktorá je uložená vo fonde Obvodného notárskeho úradu v Slovenskom Žipove a pochádza z roku 1862. Dokument prešiel suchým a mokrým čistením, pri mokrom čistení sa použilo benátské mydlo, previedla sa  dezinfekcia a dezinsekcia, zrealizovali sa povrchové glejenie a vylepovanie japonským papierom a laminácia. Pracovníci pán Petrinec a Petrisko uskutočnili aj nové šitie včelím voskom a zhotovili nový pokryv väzby, pri ktorom boli použité pergamen a škrobový papier.

V roku v 2022 sme opäť využili vysoko profesionálnu a špičkovú prácu našich kolegov zo špecializovaného pracoviska Spišského archívu v Levoči. Procesom reštaurovania prešla Kronika školy a obce Kladzany z obdobia rokov 1906 – 1943, ktorá je uložená v archívnom fonde Pamätné knihy. Knižná väzba  bola značne poškodená napr. boli na nej škvrny po zatečení, poškodené väzby poloplátennej a polokoženej väzby neodbornou manipuláciou, či poškodenie lepiacimi páskami a iné vizuálne poškodenia, ktoré vykazovali veľkú úroveň poškodenia. Pri reštaurovaní bolo využité suché čistenie (wishab, štetce) a mokré čistenie benátskym mydlom. Zrealizovala sa dezinfekcia/dezinsekcia, deacidifikácia. Malé trhliny sa prelepili filmoplastom a väčšie boli vylepené japonským papierom, kde sa využil pšeničný škrob. Súčasťou procesu bola fixácia atramentov, farieb a pečatí, zrealizovalo sa ľanové šitie. Taktiež boli zhotovené nové predsádky, ktoré boli vlepené do bloku. Na knižné dosky sa vytvoril nový pokryv, boli vymenené chrbát, drážky a rohy. Súčasťou väzby bolo tukovanie. Za účelom zabezpečenia ochrany knihy bolo vyrobené ochranné puzdro z pH neutrálnej lepenky.

V obidvoch prípadoch bola odvedená vysoko profesionálna práca reštaurátorov špecializovaného pracoviska. Ich zásluhou sa zhodnotila kvalita archívnych dokumentov a zabezpečila dlhodobá trvanlivosť obsahu dokumentov pre ďalšie generácie.

Mapa Petkovce 1862

   Kronika Kladzany 1         Kronika Kladzany 2


                          

 

 

 

Dôležité odkazy

 Ikona Facebook

Erb ŠAPO

Úradné hodiny:

pondelok - piatok   

8:00 - 11:30  12:30 - 14:30

Služby pre verejnosť:

pondelok - štvrtok  

8:00 - 11:30  12:30 - 14:30

Bádateľňa:

pondelok - štvrtok  

8:00 - 11:30  12:30 - 14:30

piatok – nestránkový deň (školenia a exkurzie)

V čase od 11.30 - 12.30 hod. obedňajšia a dezinfekčná prestávka.

Dôležité oznamy

Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Vranov nad Topľou oznamuje, že bádateľňa archívu bude v dňoch 19. decembra 2022 až 5. januára 2023 pre verejnosť zatvorená, opätovne bude prístupná pre verejnosť od 9. januára 2023.


Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Vranov nad Topľou bude v dňoch 27. decembra 2022 až 30. decembra 2022, z dôvodu výkonu práce z domu, zatvorený.