Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. október 2023, pondelok
Verejná správa
 

Voľby do Európskeho parlamentu / Elections to the European Parliament


Voľby do Európskeho parlamentu 2019
/ Elections to the European Parliament 2019

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania

na sobotu 25. mája 2019

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
v slovenskom jazyku, v jazykoch národnostných menšín a v anglickom jazyku

«Informácie pre voliča

Dátum a čas konania volieb, Právo voliť, Právo byť volený, Zápis občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov v Slovenskej republike, Hlasovací preukaz, Spôsob hlasovania

Information for the voter

Date and time of elections, Right to vote, Right to be elected, Registration of a citizen of other Member State of the European Union in the list of voters in the Slovak republic, Voter certificate, Voting procedure

 


«
Členské štáty Európskej únie

European Union member countries

 

 

«Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície

Podanie kandidátnej listiny, Číslo účtu pre uhradenie volebnej kaucie, Späťvzatie, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry, Delegovanie do volebných komisií

«Kandidujúce politické subjekty a zoznam zaregistrovaných kandidátov

Zoznam kandidujúcich politických subjektov, Zoznam zaregistrovaných kandidátov, Oznámenie o späťvzatí kandidátnej listiny, vzdaní sa a odvolaní kandidatúry

«Volebná kampaň

Informácie súvisiace s vedením volebnej kampane, Adresy webových sídiel transparentných účtov, Záverečné správy o nákladoch na volebnú kampaň, Prehľady nákladov tretích strán vynaložených na volebnú kampaň

«Tlačivá a vzory

Tlačivá a vzory pre voľby a vedenie volebnej kampane

«Organizačno-technické zabezpečenie volieb

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb
Odporúčanie Komisie z 12. 9. 2018 o sieťach pre spoluprácu pri voľbách, transparentnosti na internete, ochrane pred kybernetickými bezpečnostnými incidentmi a boju proti dezinformačným kampaniam v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu (PDF, 473 kB)

«Financovanie volieb

Vyhláška o výdavkoch na voľby, Usmernenia na financovanie volieb

«Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán

Webové sídlo Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán

«Výsledky volieb

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu, Zoznam poslancov zvolených do Európskeho parlamentu, Zápisnica Štátnej komisiepre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb