Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

2024Vestník vlády Slovenskej republiky, ročník 34:

78/2024 (PDF, 152 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v Materskej škole, Rudňany č. 554, 053 23 Rudňany

77/2024 (PDF, 198 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v Elokovanom pracovisku, Levočská 356/22, 064 01 Stará Ľubovňa, ako súčasť „Základnej školy, Podsadek 140“, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa

76/2024 (PDF, 198 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v Starej Ľubovni – Podsadek (mestská časť)

75/2024 (PDF, 215 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obci Bzenov

74/2024 (PDF, 149 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, ktorou sa zrušuje vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi č. 28/2023 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obci Mníšek nad Hnilcom

73/2024 (PDF, 152 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v Základnej škole Rudňany, Zimné 96, 053 23 Rudňany

72/2024 (PDF, 156 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v meste Bardejov – časť Dlhá Lúka

71/2024 (PDF, 150 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obci Rudňany

70/2024 (PDF, 152 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A  v Základnej škole na ulici Komenského 6 v meste Spišské Vlachy

69/2024 (PDF, 196 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obci Jarovnice

68/2024 (PDF, 196 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obci Hermanovce

67/2024 (PDF, 152 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v Základnej škole Švedlár, č. 122 v obci Švedlár

66/2024 (PDF, 148 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa zrušuje vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove č. 37/2024 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obci Veľké Trakany

65/2024 (PDF, 149 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa zrušuje vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove č. 18/2024 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obci Zatín

64/2024 (PDF, 198 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďuje mimoriadne očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu A fyzickým osobám vo vybraných uliciach v Novom Meste nad Váhom

63/2024 (PDF, 492 kB) VYHLÁŠKA Okresného úradu Nitra, ktorou sa vyhlasuje verejnosti voľne prístupná jaskyňa Nitrianska hradná jaskyňa a vydáva sa jej návštevný poriadok

62/2024 (PDF, 200 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obci Ľubotín

61/2024 (PDF, 213 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v Základnej škole - Alapiskola č. 211, 076 84 Leles

60/2024 (PDF, 222 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v Spojenej škole sv. Jozefa, Klčové 87, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

59/2024 (PDF, 213 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v Stropkove Pod Laščíkom a na Majerskej ulici 

58/2024 (PDF, 215 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v Spojenej škole, Ul. J. Kollára 3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

57/2024 (PDF, 213 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obci Zemplínska Teplica

56/2024 (PDF, 212 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obci Parchovany 

55/2024 (PDF, 149 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obci Ohradzany

54/2024 (PDF, 148 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obci Slovenská Volová

53/2024 (PDF, 209 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove, ktorou sa zrušuje vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove č. 1/2024 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obci Marhaň

52/2024 (PDF, 153 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v Špeciálnej základnej škole na ulici SNP č. 49 v meste Krompachy

51/2024 (PDF, 151 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v meste Svidník

50/2024 (PDF, 215 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obci Nižný Slavkov

49/2024 (PDF, 374 kB) VYHLÁŠKA Okresného úradu Košice, ktorou sa vyhlasujú vody určené na kúpanie a určujú vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb v Košickom kraji

48/2024 (PDF, 198 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy A v Spojenej škole sv. Jozefa, Klčové 87, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

47/2024 (PDF, 197 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy A v Materskej škole, Poľovnícka 2039/12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, elokované pracovisko Materská škola, Hurbanova 756/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

46/2024 (PDF, 213 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v meste Trebišov na ulici Pažitná, Jesenná a Záhradná

45/2024 (PDF, 554 kB)  VYHLÁŠKA Okresného úradu Banská Bystrica, ktorou sa vyhlasujú vody určené na kúpanie a určujú vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb v Banskobystrickom kraji

44/2024 (PDF, 196 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obci Chminianske Jakubovany

43/2024 (PDF, 152 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v Základnej škole s materskou školou na ulici Hlavná 369 v obci Hrabušice

42/2024 (PDF, 301 kB) VYHLÁŠKA Okresného úradu Košice, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť Programu odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 – 2025

41/2024 (PDF, 198 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v zariadení Centrum sociálnych služieb Giraltovce na ulici Kukorelliho 17 v Giraltovciach

40/2024 (PDF, 152 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A na ulici Letná, Jarná a Zimná v obci Hrabušice

39/2024 (PDF, 211 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v Základnej škole na ulici Hlavná č. 121 v meste Gelnica

38/2024 (PDF, 215 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v Základnej škole s Materskou školou na ulici SNP č. 47, Krompachy a v meste Krompachy

37/2024 (PDF, 213 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obci Veľké Trakany

36/2024 (PDF, 210 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v meste Spišské Vlachy

35/2024 (PDF, 212 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v meste Sečovce na ulici Nová

34/2024 (PDF, 212 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v meste Trebišov na ulici I. Krasku

33/2024 (PDF, 150 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa zrušuje vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove č. 19/2024 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v meste Kráľovský Chlmec

32/2024 (PDF, 152 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v meste Gelnica

31/2024 (PDF, 198 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov v obci Topoľčianky

30/2024 (PDF, 150 kB) OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 14/2018, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu v znení neskorších predpisov

29/2024 (PDF, 198 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov v meste Nitra a jeho mestských častí

28/2024 (PDF, 156 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v meste Gelnica

27/2024 (PDF, 198 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obci Lenartov

26/2024 (PDF, 198 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v meste Sabinov

25/2024 (PDF, 197 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obci Čičava

24/2024 (PDF, 214 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obci Svinia

23/2024 (PDF, 150 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, ktorou sa zrušuje vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach č. 2/2024 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obci Ďurkov

22/2024 (PDF, 198 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v Materskej škole MAKOVIČKA, na ulici Nová 1690/11 v meste Sečovce

21/2024 (PDF, 198 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v meste Sečovce

20/2024 (PDF, 152 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v Základnej škole, Kluknava 43 v obci Kluknava

19/2024 (PDF, 197 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v meste Kráľovský Chlmec

18/2024 (PDF, 195 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obci Zatín

17/2024 (PDF, 198 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v meste Trebišov na ulici Záhradná č. 30,34,36 a 38

16/2024 (PDF, 572 kB) VYHLÁŠKA Okresného úradu Prešov, ktorou sa vyhlasujú chránené stromy a ich ochranné pásma v Prešovskom kraji

15/2024 (PDF, 197 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v meste Stropkov

14/2024 (PDF, 197 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obciach Vyšná Olšava a Nižná Olšava

13/2024 (PDF, 197 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v Spojenej škole internátnej na ulici Partizánska 13 v meste Spišské Vlachy

12/2024 (PDF, 197 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v meste Lipany

11/2024 (PDF, 197 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v meste Hanušovce nad Topľou

10/2024 (PDF, 195 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obci Prosačov

9/2024 (PDF, 196 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obci Malá Domaša

8/2024 (PDF, 198 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obci Čaklov

7/2024 (PDF, 142 kB) OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 15/2024 z 22. januára 2024 o úradných pečiatkach a o zmene a doplnení niektorých interných predpisov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

6/2024 (PDF, 195 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obci Petrovce nad Laborcom

5/2024 (PDF, 150 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obci Richnava

4/2024 (PDF, 151 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obci Bystrany

3/2024 (PDF, 140 kB) REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave chyby vo vyhláške Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove č. 1/2024 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obci Marhaň

2/2024 (PDF, 198 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obci Ďurkov

1/2024 (PDF, 198 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obci Marhaň