Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Bilaterálne dohody a zmluvy o cezhraničnej spolupráci

Ministerstvo vnútra SR vytvára prípravou medzinárodných zmlúv a dohôd všeobecný rámec potrebný na uskutočňovanie cezhraničnej spolupráce. Na vládnej úrovni boli v súlade s Európskym rámcovým dohovorom o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi podpísané nasledovné dohody o cezhraničnej spolupráci: