Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Slovensko-maďarská štátna hranica

Hraničné dokumentárne dielo slovensko-maďarskej štátnej hranice vzniklo krátko po prvej svetovej vojne v rokoch 1921 až 1925 ako súčasť Mierovej zmluvy (Trianon, 4. júna 1920). V súčasnosti je štátna hranica určená podľa Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskom o štátnej hranici (Amsterdam, 25. január 2016, nadobudla platnosť 1. marca 2019). Dielo bolo priebežne aktualizované. K zmenám došlo v súvislosti so zmenami vyznačenia štátnej hranice alebo zmenami priebehu hraničnej čiary (napr. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o zmenách priebehu štátnej hranice po vodohospodárskych úpravách vykonaných na hraničných riekach Ipeľ, Slaná a Roňava, Bratislava, 21. apríla 1997). Dielo je používané dodnes. Pozostáva z nasledovných častí:

  • hraničné mapy v mierke 1 : 2 880 a poľné náčrty
  • podrobný popis priebehu hraničnej čiary medzi Slovenskou republikou a Maďarskom, priebežne aktualizovaný doplnkami z rôznych období


Zoznam súradníc hraničných znakov a nevyznačených lomových bodov slovensko-maďarskej štátnej hranice (stereografický systém - záväzný, sčasti S-JTSK a ETRS89) je súčasťou technickej dokumentácie k hraničnému dokumentárnemu dielu. Vzhľadom na vek hraničného dokumentárneho diela, jeho niekoľkonásobnú aktualizáciu a z toho vyplývajúcu zložitosť a neprehľadnosť údajov, sa v súčasnosti v zmysle novej zmluvnej úpravy pripravuje vyhotovenie nového hraničného dokumentárneho diela.

V súvislosti so 100. výročím podpísania trianonskej zmluvy ponúkame krátku prezentáciu o vzniku zmluvy a najmä o vytyčovacích a vyznačovacích prácach na vtedy novej československo-maďarskej štátnej hranici. Prezentácia je dostupná v ponuke "Pripravujeme".