Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. september 2023, pondelok
 

2023Vestník vlády Slovenskej republiky, ročník 33:

15/2023 V. v. SR (PDF, 151 kB) OZNÁMENIE Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní smernice Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky č. 29/2023 o postupe pri prideľovaní finančných prostriedkov na podporné opatrenie vo výchove a vzdelávaní

14/2023 V. v. SR (PDF, 295 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obci Drahňov

13/2023 V. v. SR (PDF, 149 kB) OZNÁMENIE Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní nariadenia ministra obrany Slovenskej republiky o určení funkcií pre vojakov mimoriadnej služby a o kritériách na hodnotenie pripravenosti vojakov v zálohe na ustanovenie do funkcie

12/2023 V. v. SR (PDF, 193 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, ktorou sa zrušujú niektoré vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach z oblasti predchádzania vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A

11/2023 V. v. SR (PDF, 199 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obciach Kecerovce a Veľká Ida

10/2023 V. v. SR (PDF, 150 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, ktorou sa zrušuje vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach č. 6/2023 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia z dôvodu epidémie prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v meste Moldava nad Bodvou

9/2023 V. v. SR (PDF, 146 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, ktorou sa zrušujú opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia

8/2023 V. v. SR (PDF, 148 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 35/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

7/2023 V. v. SR (PDF, 150 kB) OZNÁMENIE Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní nariadenia ministra obrany Slovenskej republiky o vojenských odbornostiach a ich špecializáciách vojakov v zálohe, registrovaných občanov povolaných na výkon mimoriadnej služby a vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy

6/2023 V. v. SR (PDF, 115 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia z dôvodu epidémie prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v meste Moldava nad Bodvou

5/2023 V. v. SR (PDF, 200 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v meste Moldava nad Bodvou

4/2023 V. v. SR (PDF, 196 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obciach Medzev, Jasov a Drienovec

3/2023 V. v. SR (PDF, 198 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v meste Moldava nad Bodvou

2/2023 V. v. SR (PDF, 149 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 33/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

1/2023 V. v. SR (PDF, 867 kB) VYHLÁŠKA Okresného úradu Trenčín, ktorou sa vyhlasujú verejnosti voľne prístupné jaskyne Malá temná jaskyňa a Humno