Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Referendum

 

     Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z. z., na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014  vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015.

 

Organizačno-technické zabezpečenie referenda

Financovanie referenda

Ústredná komisia pre referendum Slovenskej republiky

Informácie pre oprávnených občanov

Okrsky na konanie referenda a delegovanie do komisií pre referendum

Výsledky referenda

  

   

     V referende oprávnení občania rozhodnú o otázkach:
  1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
  2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
  3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

 

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Vzor hlasovacieho lístka (298,9 kB) png