Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. november 2020, utorok
 

Záujmové združenia právnických osôb

Register záujmových združení právnických osôb

Informácie o registrácii

Kontakty na registrové úrady

Okresný úrad Bratislava, odbor všeobecnej vnútornej správy

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
Telefón 09610/46126

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor všeobecnej vnútornej správy

Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
Telefón 048/4306275, 048/4306270

Okresný úrad Košice, odbor všeobecnej vnútornej správy

Komenského 52, 041 26 Košice
Telefón 055/6001271, 055/6001279

Okresný úrad Nitra, odbor všeobecnej vnútornej správy

Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
Telefón 037/6549243, 037/6549340

Okresný úrad Prešov, odbor všeobecnej vnútornej správy

Námestie mieru 3, 081 92 Prešov
Telefón 051/7082229, 051/7082221

Okresný úrad Žilina, odbor všeobecnej vnútornej správy

Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina
Telefón 041/5117452, 041/5117450

Okresný úrad Trenčín, odbor všeobecnej vnútornej správy

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
Telefón 032/7411414

Okresný úrad Trnava, odbor všeobecnej vnútornej správy

Kollárova 8, 917 01 Trnava
Telefón 033/5564271

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy