Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Osobitné označenie vozidiel

Problematika osobitného označenia vozidla a parkovacieho preukazu je v súčasnosti upravená najmä zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého telesného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 8/2009 a vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja je podľa platnej právnej úpravy už iba vydávanie osobitných označení vozidiel pre vozidlo lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti