Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. február 2024, štvrtok
Verejná správa
 

Financovanie volieb prezidenta Slovenskej republiky

 

 

Výška odmeny člena, predsedu a zapisovateľa okresnej volebnej

komisie a člena, predsedu a zapisovateľa okrskovej volebnej

komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky

 

 

Z dosiahnutej výšky priemernej mzdy v národnom hospodárstve za tretí štvrťrok 2023 (1 403 eur) zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky je stanovená odmena pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 23. marca 2024 za výkon funkcie nasledovne:

• člen okresnej volebnej komisie a člen okrskovej volebnej komisie 
                                          v sume 69 eur,

 

• predseda okresnej volebnej komisie a predseda okrskovej volebnej komisie 
                                          v sume 89,70 eur a

    • zapisovateľ okresnej volebnej komisie a zapisovateľ okrskovej volebnej komisie 
                                              v sume 86,25 eur    

za deň konania volieb.

    Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, výška odmeny člena, predsedu a zapisovateľa okresnej volebnej komisie a člena, predsedu a zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre II. kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa bude konať 6. apríla 2024 bude stanovená po zverejnení priemernej mzdy v národnom hospodárstve za štvrtý štvrťrok 2023.