Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. júl 2024, štvrtok
 

Elektronický archív Slovenska MV SR

Elektronický archív MV SR je dlhodobým úložiskom elektronických archívnych dokumentov produkovaných orgánmi verejnej moci, ako aj ostatnými pôvodcami. Rovnako plní úlohu úložiska pre zdigitalizované, pôvodne neelektronické archívne dokumenty. 

Každý dokument má jednoznačné identifikačné číslo, v dôsledku čoho sa kráti čas potrebný na sprístupnenie údajov z elektronických spisov a celkovo sa zjednoduší prístup k archívnym dokumentom aj pre laickú a najmä odbornú verejnosť.

Užívatelia Elektronického archívu po registrácii majú možnosť vyhľadávať v archívnom fonde, archívnych pomôckach, podávať žiadosti o prístup k archívnym dokumentom v rámci bádateľskej a správnej agendy, podávať návrhy na vyradenie registratúrnych záznamov, vkladať svoje komentáre k archívnym dokumentom.  

K dispozícii sú štatistiky o počte zriadených archívov, o pôvodoch registratúr, o počte bádateľov a bádateľských návštev, či o archívnych pomôckach.

Okrem trvalej elektronickej archivácie dokumentov systém umožňuje aj úschovu pôvodne neelektronických dokumentov a to integráciou služieb zo skenovacích pracovísk, rovnako archiváciu štruktúrovaných dát a dát z produkčných systémov MV SR. 

 

Používateľské služby elektronického archívu sú k dispozícii na nižšie uvedenom portáli Elektronických služieb MV SR

 

Stručné informácie o realizovanom projekte Elektronického archívu nájdete v propagačnom materiály:

Leták EA 1. strana (JPG, 6 MB) (JPG, 6 MB)

Leták EA 2. strana (JPG, 9 MB) (JPG, 9 MB)

 

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy