Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

2000

Ročník 10, čiastky vydané v roku 2000:

Pozn.: Po kliknutí na príslušnú čiastku sa zobrazí jej naskenovaný obsah:

Vestník vlády SR, ročník 10, Čiastka 1 vydaná 20. januára 2000 (PDF, 3 MB)

Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 13. januára 2000, číslo 203-2000/00224 o vydaní Zoznamu obcí, časti obcí a vojenských obvodov Slovenskej republiky
Zoznam obcí, časti obcí a vojenských obvodov Slovenskej republiky tvoriacich jednotlivé okresy podľa stavu k 31. decembru 1999

Vestník vlády SR, ročník 10, Čiastka 2 vydaná 24. januára 2000 (PDF, 3 MB)

Smernica Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR číslo 8/1999, ktorou sa určujú pravidlá pre poskytovanie príspevkov na výstavbu nájomných bytov
Smernica Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR číslo 2/1999, ktorou sa určujú pravidlá pre poskytovanie príspevkov na výstvbu technickej infraštruktúry
OznámenieKrajského úradu v Prešove o vydaní všeobecnej záväznej vyhlášky č. 2/1999 z 1. decembra 1999 o prevádzkovom poriadku smogového varovného a regulačného systému a spôsobe vyhlasovania varovných a regulačných opatrení pre oblasť Prešov
Opatrenie Okresného úradu Bratislava I. z 1. októbra 1999 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu 
Opatrenie Okresného úradu Bratislava II. z 25. októbra 1999 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu
Opatrenie Okresného úradu Bratislava III. z 25. októbra 1999 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu 
Opatrenie Okresného úradu v Malackách z 22. októbra 1999 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu 
Opatrenie Okresného úradu v Senci z 27. októbra 1999 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu 
Opatrenie Okresného úradu v Kysuckom Novom Meste z 23. augusta 1999 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu 
Opatrenie Okresného úradu v Banskej Štiavnici č. 2 z 25. októbra 1999 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu 
Opatrenie Okresného úradu vo Zvolene číslo 2 z 39. októbra 1999 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu 
Opatrenie Okresného úradu v Žarnovici z 27. októbra 1999 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Vestník vlády SR, ročník 10, Čiastka 3 vydaná 29. februára 2000 (PDF, 6 MB)

Smernice Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR číslo 3/1999, ktorými sa určujú pravidlá naposkytovanie príspevkov na odstránenie systémových porúch bytových domov
Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, číslo 202-2000/02078 z 25. februára 2000, ktorými sa menia a dopĺňajú Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, číslo SMS-202-99/03507 z 18. augusta 1999, ktorými sa určuje vnútorná organizácia krajského úradu a okresného úradu
Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, číslo 202-2000/02080 z 25. februára 2000, ktorými sa menia a dopĺňajú Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, číslo SMS-202-99/03555 z 18. augusta 1999, ktorými sa vydáva Vzorový organizačný poriadok krajského úradu a Vzorová náplň činnosti krajského úradu
Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, číslo 202-2000/02081 z 25. februára 2000, ktorými sa menia a dopĺňajú Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, číslo SMS-202-99/03536 z 18. augusta 1999, ktorými sa vydáva Vzorový organizačný poriadok okresného úradu zaradeného do I. skupiny a Vzorová náplň činnosti okresného úradu zaradeného do I. skupiny
Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, číslo 202-2000/02082 z 25. februára 2000, ktorými sa menia a dopĺňajú Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, číslo SMS-202-99/03537 z 18. augusta 1999, ktorými sa vydáva Vzorový organizačný poriadok okresného úradu zaradeného do II. skupiny a Vzorová náplň činnosti okresného úradu zaradeného do II. skupiny
Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, číslo 202-2000/02083 z 25. februára 2000, ktorými sa menia a dopĺňajú Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, číslo SMS-202-99/03539 z 18. augusta 1999, ktorými sa vydáva Vzorový organizačný poriadok okresného úradu zaradeného do III. skupiny a Vzorová náplň činnosti okresného úradu zaradeného do III. skupiny
Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 203/2-2000/01879 z 15. februára 2000, ktorými sa zriaďujú matričné úrady vo vojenských obvodoch Záhori, Lešť a Javorina
Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 203/3-2000/01882 zo dňa 16. februára 2000, ktorými sa zrušujú niektoré matričné úrady Okresného úradu v Banskej Bystrici a Okresného úradu v Prievidzi
Oznámenie Krajského úradu v Trnave o vydaní všeobecnej záväznej vyhlášky č. 2/1999, ktorou sa zrušujú chránené areály Park v Báči, Park v Lehniciach, Park vo Vrakuni, Plytčiny, Prírodný areál vodného mlyna a Renczésov majer
Oznámenie Krajského úradu v Trnave o vydaní všeobecnej záväznej vyhlášky č. 3/1999 o chránenom strome Dub v Pustom Mlyne 
Oznámenie Krajského úradu v Košiciach o vydaní všeobecnej záväznej vyhlášky č. 1/1999 o vyhlásení prírodnej pamiatky Kavečianska stráň 
Oznámenie Okresného úradu v Prešove o vydaní všeobecnej záväznej vyhlášky č. 1/1999 o mimoriadnych veterinárnych opatreniach na tlmenie a likvidáciu besnoty na území okresu Prešov
Opatrenie Okresného úradu v Trenčíne z 27. októbra 1999 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu
Opatrenie Okresného úradu v Komárne z 3. januára 2000 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu
Opatrenie Okresného úradu v Brezne z 27. januára 2000 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu
Opatrenie Okresného úradu v Lučenci č. 1 z 3. januára 2000 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu
Opatrenie Okresného úradu v Poltári č. 1 z 3. januára 2000 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu
Opatrenie Okresného úradu v Bardejove z 14. januára 2000 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu
Opatrenie Okresného úradu v Starej Ľubovni č. 2 z 8. októbra 1999 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu
Opatrenie Okresného úradu vo Vranove nad Topľou č. 2. z 30. decembra 1999 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Vestník vlády SR, ročník 10, Čiastka 4 vydaná 17. apríla 2000 (PDF, 3 MB)

Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 15. februára 2000 o vydaní a odňatí oprávnení na vykonávanie odbornej prípravy na úseku požiarnej ochrany
Oznámenie Úradu geodézie, kartografie a katastra slovenskej republiky z 13. apríla 2000 o vydaní smerníc na spravovanie katastra nehnuteľností
Oznámenie Krajského úradu v Bratislave o vydaní všeobecnej záväznej vyhlášky č. 7/2000, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Jazerinky
Oznámenie Krajského úradu v Trnave o vydaní všeobecnej záväznej vyhlášky č. 1/2000, ktorou sa vyhlasuje chránený strom Lipa pri cintoríne v Dobrej vode
Oznámenie Krajského úradu v Trnave o vydaní všeobecnej záväznej vyhlášky č. 2/2000, ktorou sa vyhlasuje chránený strom Lipa pri kostole v Smoleniciach
Oznámenie Krajského úradu v Trnave o vydaní všeobecnej záväznej vyhlášky č. 3/2000, ktorou sa vyhlasuje chránený strom Sekvojovec v parku v Cíferi
Oznámenie Krajského úradu v Trnave o vydaní všeobecnej záväznej vyhlášky č. 4/2000, ktorou sa vyhlasuje chránený strom Sekvojovec v parku v Dolnej Krupej
Oznámenie Krajského úradu v Trnave o vydaní všeobecnej záväznej vyhlášky č. 5/2000, ktorou sa vyhlasujú chránené stromy Platany v parku vo Voderadoch
Oznámenie Krajského úradu v Trnave o vydaní všeobecnej záväznej vyhlášky č. 6/2000, ktorou sa vyhlasuje chránený strom Lipa v Drahovciach
Oznámenie Krajského úradu v Trnave o vydaní všeobecnej záväznej vyhlášky č. 7/2000, ktorou sa vyhlasuje chránený strom Jaseň v parku v Chtelnici
Oznámenie Krajského úradu v Trnave o vydaní všeobecnej záväznej vyhlášky č. 8/2000, ktorou sa vyhlasuje chránený strom Platan v parku v Sokolovciach
Oznámenie Krajského úradu v Trnave o vydaní všeobecnej záväznej vyhlášky č. 9/2000, ktorou sa vyhlasuje chránený strom Borovica v Zámockej záhrade v Hlohovci
Oznámenie Krajského úradu v Trnave o vydaní všeobecnej záväznej vyhlášky č. 10/2000, ktorou sa vyhlasuje chránený strom Paulovnia v Zámockej záhrade v Hlohovci
Oznámenie Krajského úradu v Trnave o vydaní všeobecnej záväznej vyhlášky č. 9/2000, ktorou sa vyhlasuje chránený strom Platan v Zámockej záhrade v Hlohovci
Oznámenie Krajského úradu v Nitre o vydaní všeobecnej záväznej vyhlášky č. 1/2000 o vyhlásení chráneného areálu Kraľovičova slatina
Oznámenie Krajského úradu v Nitre o vydaní všeobecnej záväznej vyhlášky č. 2/2000 o vyhlásení prírodnej rezervácie Bíňanský rybník
Oznámenie Krajského úradu v Nitre o vydaní všeobecnej záväznej vyhlášky č. 3/2000 o vyhlásení prírodnej rezervácie Komočín
Oznámenie Krajského úradu v Nitre o vydaní všeobecnej záväznej vyhlášky č. 4/2000 o vyhlásení prírodnej rezervácie Dérhídja
Oznámenie Krajského úradu v Nitre o vydaní všeobecnej záväznej vyhlášky č. 5/2000 o vyhlásení chráneného areálu Kostolianske lúky
Oznámenie Krajského úradu v Nitre o vydaní všeobecnej záväznej vyhlášky č. 6/2000 o vyhlásení chráneného areálu Údolie Huntáka
Oznámenie Krajského úradu v Nitre o vydaní všeobecnej záväznej vyhlášky č. 7/2000, ktorou sa vyhlasuje časť územia Stummerovej ulice s areálom "starej" nemocnice v Topoľčanoch za pamiatkovú zónu
Oznámenie Krajského úradu v Nitre o vydaní všeobecnej záväznej vyhlášky č. 8/2000 o vyhlásení chránených stromov Velčické cery a ich ochranných pásiem
Opatrenie Okresného úradu v Ilave z 29. októbra 1999 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu
Opatrenie Okresného úradu v Myjave z 1. marca2000 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu
Opatrenie Okresného úradu v Považskej Bystrici z 7. marca2000 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu
Opatrenie Okresného úradu v Prievidzi z 18. januára 2000 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu
Opatrenie Okresného úradu v Púchove z 21. januára 2000 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu
Opatrenie Okresného úradu v Poprade z 5. januára 2000 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu
Opatrenie Okresného úradu v Prešove z 1. októbra 1999 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu
Opatrenie Okresného úradu vo Svidníku z 21. januára 2000 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Vestník vlády SR, ročník 10, Čiastka 5 vydaná 21. júna 2000 (PDF, 2 MB)

Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, číslo CO-127/15-1 zo 14. júna 2000, ktorými sa upravuje použitie vojenských záchranných útvarov na vykonávanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác
Poverenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky odborom pozemkovým, poľnohospodárstva alesného hospodárstva okresných úradov pre výkon verejného obstarávania prác súvisiacich s usporiadaním pozemkového vlastníctva podľa zákona SNR č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov
Oznámenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky a Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 30. mája 2000 o vydaní Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav
Oznámenie Krajského úradu v Banskej Bystrici o vydaní všeobene záväznej vyhlášky č. 1/2000 o vyhlásení prírodnej rezervácie Mokrá Poľana
Oznámenie Krajského úradu v Banskej Bystrici o vydaní všeobene záväznej vyhlášky č. 2/2000 o vyhlásení chráneného areálu Hrochotská Bukovina
Oznámenie Krajského úradu v Banskej Bystrici o vydaní všeobene záväznej vyhlášky č. 3/2000 o vyhlásení chráneného areálu Dolná Zálomská
Oznámenie Krajského úradu v Banskej Bystrici o vydaní všeobene záväznej vyhlášky č. 4/2000 o vyhlásení chráneného arelálu Ivanov salaš
Oznámenie Krajského úradu v Banskej Bystrici o vydaní všeobene záväznej vyhlášky č. 5/2000 o vyhlásení prírodnej pamiatky Zolniansky lahar
Oznámenie Krajského úradu v Banskej Bystrici o vydaní všeobene záväznej vyhlášky č. 6/2000 o vyhlásení chráneného areálu Kúpna hora
Oznámenie Krajského úradu v Banskej Bystrici o vydaní všeobene záväznej vyhlášky č. 7/2000 o vyhlásení prírodnej rezervácie Steblová skala
Oznámenie Krajského úradu v Banskej Bystrici o vydaní všeobene záväznej vyhlášky č. 9/2000 o vyhlásení chráneného stromu Ginko v Súdovciach
Oznámenie Krajského úradu v Banskej Bystrici o vydaní všeobene záväznej vyhlášky č. 10/2000 o vyhlásení chráneného stromu Hrab pri Lukovom
Oznámenie Krajského úradu v Banskej Bystrici o vydaní všeobene záväznej vyhlášky č. 11/2000 o vyhlásení chráneného stromu Báťkova Lipa
Oznámenie Krajského úradu v Banskej Bystrici o vydaní všeobene záväznej vyhlášky č. 12/2000 o vyhlásení chráneného stromu Brest na Bakossovej ulici
Oznámenie Krajského úradu v Banskej Bystrici o vydaní všeobene záväznej vyhlášky č. 13/2000, ktorou sa zrušuje chránený strom Brest na Hukave
Oznámenie Krajského úradu v Banskej Bystrici o vydaní všeobene záväznej vyhlášky č. 14/2000 o vyhlásení prírodnej rezervácie Dedinská hora
Opatrenie Okresného úradu v Levoči z 21. marca2000 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Vestník vlády SR, ročník 10, Čiastka 6 vydaná 1. augusta 2000 (PDF, 334 kB)

Oznámenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o ďalších termínoch predkladania a overovania žiadostí opríspevok na výstavbu nájommých bytov podľa Smernice Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 8/1999 a na výstavbu technickej infraštruktúry podľa Smernice Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej repuliky č. 2/2000

Opatrenie Okresného úradu v Novom Meste nad Váhom z 26. júna 2000 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Vestník vlády SR, ročník 10, Čiastka 7 vydaná 2. októbra 2000 (PDF, 704 kB)

Smernica Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 5/2000, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 2/2000, ktorou sa určujú pravidlá pre poskytovanie príspevkov na výstavbu technickej infraštruktúry

Usmernenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 203/500-2000 z 27. Septembra 2000, ktorým sa mení príloha č. 2 a č. 4 Smernice Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 8/1999, ktorou sa určujú pravidlá pre poskytovanie príspevkov na výstavbu nájomných bytov, výška príspevku podľa čl. 5 Smernice Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 2/2000, ktorou sa určujú pravidlá pre poskytovanie príspevkov na výstavbu technickej infraštruktúry a výška príspevku podľa č. 5 Smerníc Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 3/2000, ktorou sa určujú pravidlá pre poskytovanie príspevkov na odstránenie systémových porúch bytových domov

Oznámenie Krajského úradu v Trenčíne o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 1/2000 o prevádzkovom poriadku smogového varovného a regulačného systému a spôsobe vyhlasovania varovných a regulačných opatrení pre oblasť Horná Nitra

Opatrenie Okresného úradu v Humennom č. 1 z 1. júna 2000 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Vestník vlády SR, ročník 10, Čiastka 8 vydaná 5. októbra 2000 (PDF, 2 MB)

Metodický pokyn Štatistického úradu Slovenskej republiky z 18. septembra 2000, číslo 1455/2000-600, ktorým sa upravuje postup pri vytávraní sčítacích obvodov pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001

Vestník vlády SR, ročník 10, Čiastka 9 vydaná 28. novembra 2000 (PDF, 2 MB)

Metodický pokyn Štatistického úradu Slovenskej republiky z 15. novembra2000, číslo 1794/2000-600, ktorým sa upravuje postup krajských úradov a okresných úradov pri príprave a vykonaní čítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001
Metodický pokyn Štatistického úradu Slovenskej republiky z 15. novembra2000, číslo 1795/2000-600, ktorým sa upravuje postup obcí pri príprave a vykonaní čítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001

Vestník vlády SR, ročník 10, Čiastka 10 vydaná 29. novembra 2000 (PDF, 3 MB)

Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva zdravotníctva  Slovenskej republiky a Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. CO-187/374 z 24. novembra 2000, ktorými sa zjednocuje vypracúvanie a schvaľovanie plánov ochrany obyvateľstva pre prípad havárie jadrového zariadenia

Vzorová náplň činnosti krajského úradu na úseku riešenia problémov rómskej menšiny (Dodatok zo 17.novembra 2000 k prílohe k Smerniciam Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo SVS-202-99/03555 z 18. augusta 1999, ktorou je Vzorová náplň činnosti krajského úradu)

Vzorová náplň činnosti okresného úradu na úseku riešenia problémov rómskej menšiny (Dodatok zo 17.novembra 2000 k prílohe k Smerniciam Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo SVS-202-99/03536 z 18. augusta 1999, ktorou je Vzorová náplň činnosti okresného úradu zaradeného do I. skupiny, k prílohe k Smerniciam Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo SVS-202-99/03537 z 18. augusta 1999, ktorou je Vzorová náplň činnosti okresného úradu zaradeného do II. skupiny, k  prílohe k Smerniciam Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo SVS-202-99/03539 z 18. augusta 1999, ktorou je Vzorová náplň činnosti okresného úradu zaradeného do III. skupiny)

Oznámenie Krajského úradu v Nitre o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 9/2000, ktorou sa zrušuje ochrana chráneného areálu Park vo Veči

Oznámenie Krajského úradu v Žiline o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 2/2000, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Oravská priehrada

Oznámenie Krajského úradu v Banskej Bystrici o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 8/2000 o vyhlásení ochranného pásma chráneného stromu Jedľa v Hrdzavej doline

Oznámenie Krajského úradu v Banskej Bystrici o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 16/2000 o vyhlásení prírodnej rezervácie Vodná nádrž Gemerský Jablonec

Oznámenie Krajského úradu v Banskej Bystrici o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 17/2000, ktorou sa zrušuje ochrana prírodnej rezervácie Ľadová jama na Muráni 

Oznámenie Krajského úradu v Banskej Bystrici o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 18/2000 o vyhlásení časti územia obce Babiná za pamiatkovú zónu

Oznámenie Krajského úradu v Prešove o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 1/2000 o Návštevnom poriadku Národného parku Poloniny

Oznámenie Krajského úradu v Prešove o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 2/2000, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Radomská slatina

Oznámenie Krajského úradu v Prešove o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 3/2000 o vyhlásení prírodnej rezervácie Magura