Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Dotácie - prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 8a ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  č. 206-2006/02288 zo 6. decembra 2006 o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky v znení výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 549/2008 Z. z.

 

Číselník variabilných symbolov používaný pri zasielaní a zúčtovaní dotácií na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR (PDF, 132 kB).