Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Štátne symboly Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako ústredný orgán štátnej správy pre štátne symboly podľa § 11 písm. b) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vydalo tieto smernice, odporúčania a metodické pokyny na pomoc štátnym orgánom, orgánom územnej samosprávy a ďalším subjektom pri používaní štátnych symbolov v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov: 

         Štátne symboly (PDF, 96 kB)( pdf, 95 kB)

  • Odporúčanie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 203-2005/06626 z 30. júna 2005, pre orgány územnej samosprávy na používanie štátnych symbolov, označovanie budov samosprávnych orgánov a používanie symbolov územnej samosprávy.

        Odporúčanie (PDF, 2 MB)(pdf, 1,97 MB)

  • Odporúčanie ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo SVS-233004-2008/11552 z 19.decembra 2008, ktorým sa mení Odporúčanie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo SVS 203-2005/06626 z 30.júna 2005, pre orgány územnej samosprávy na používanie štátnych symbolov, označovanie budov samosprávnych orgánov a používanie symbolov územnej samosprávy.

        Zmena odporúčania (PDF, 46 kB)(pdf, 44,7 kB)

  • Odporúčanie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo SVS 204-2004/00329 z 19. apríla 2004 na používanie vlajky Európskej únie pre štátne orgány, územnú samosprávu, nimi zriadené právnické osoby a verejnoprávne inštitúcie v Slovenskej republike, uverejnené v čiastke 6 Vestníka Vlády Slovenskej republiky z 26. apríla 2004.

        Odporúčanie (PDF, 307 kB) (pdf, 299 kB)