Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Medzinárodné dohovory

Medzinárodné dohovory, ku ktorým Slovenská republika pristúpila: 

  • Dohovor Rady Európy o účasti cudzincov na verejnom živote na miestnej úrovni (ETS/144) bol otvorený členským štátom Rady Európy na podpis 5.2.1992. Dohovor upravuje záväzky zmluvných strán pri zabezpečovaní rovnakých podmienok cudzincom ako vlastným štátnym príslušníkom v oblasti slobody prejavu, zhromažďovania a združovania, zastupovania cudzincov na miestnej úrovni ako aj volebného práva v komunálnych voľbách a napomáha integrácii cudzincov žijúcich v obciach a mestách iných, ako svojich domovských krajín do verejného života v týchto krajinách.
  • Odporúčanie Výboru ministrov členských krajín Rady Európy o účasti občanov na miestnom verejnom živote bolo prijaté na zasadnutí Výboru ministrov 6.12.2001. Jeho cieľom je podpora zapojenia občanov do rozhodovacích procesov otázok verejného charakteru na úrovni obcí a miest. V prílohe I definuje základné princípy stratégie demokratickej účasti občanov pri riadení vecí verejných na miestnej úrovni. V prílohe II uvádza kroky a opatrenia na podporu účasti občanov na miestnom verejnom živote.