Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Zloženie Slovensko-ukrajinskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu

Slovensko-poľská  |  Slovensko-maďarská  |  Slovensko-česká  |  Slovensko-ukrajinská

Zloženie Slovensko-ukrajinskej
medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu

 

slovenská časť

ukrajinská časť

predseda

Ján Lazar

štátny tajomník

Ministerstvo vnútra SR 

Vyacheslav Nehoda

prvý námestník ministra

Ministerstvo regionálneho rozvoja, výstavby, bývania a komunálnych služieb Ukrajiny 

podpredseda

Adrián Jenčo

generálny riaditeľ sekcie verejnej správy

Ministerstvo vnútra SR

Oleksandr Ledyda

predseda Zakarpatskej oblastnej štátnej administratívy

výkonný tajomník

Monika Filipová

 odbor miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov

sekcia verejnej správy

Ministerstvo vnútra SR

kontakt:

tel. č.: 02/4859 2214

e-mail: monika.filipova@minv.sk

Valerii Bessarab

námestník riaditeľa

 odbor regionálneho rozvoja Ministerstvo hospodárstva Ukrajiny

členovia komisie

 

 

 

Ladislav Ambróš

odbor tvorby krajiny

Ministerstvo životného prostredia SR

Andrii Pogorelov

riaditeľ štátnej administratívy ochrany životného prostredia v Zakarpatskom regióne

 

Marek Šafin

riaditeľ odboru 3TEO

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Brodovich Myhailo

veľvyslanec pre zvláštne úlohy

   4. teritoriálny odbor

 Ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny

 

Martina Slamková-Šimová

námestníčka generálnej riaditeľky

Colného riaditeľstva SR

Grygorii Malchik

riaditeľ colnej infraštruktúry

 odbor hraničných priechodov

 Colné riaditeľstvo Ukrajiny

 

Róbert Nosian

riaditeľ odboru colného

Finančné riaditeľstvo SR 

 

 

Milan Majerský

predseda Prešovského samosprávneho kraja

 

 

Boris Bilčak

riaditeľ kancelárie predsedu Košického samosprávneho kraja

 

 

Tomáš Pšenka
vedúci oddelenia cestného hospodárstva
odbor cestnej infraštruktúry
Ministerstvo dopravy a výstavby SR

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy