Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Zloženie Slovensko-maďarskej zmiešanej komisie

Slovensko-poľská  |  Slovensko-maďarská  |  Slovensko-česká  |  Slovensko-ukrajinská
 

slovenská časť

maďarská časť

Predseda

Vendelín Leitner
štátny tajomník                                      Ministerstvo vnútra SR

Szabó Erika
štátna tajomníčka Ministerstva verejnej správy  a spravodlivosti MR

Podpredseda komisie

Adrián Jenčo
generálny riaditeľ sekcie verejnej správy Ministerstvo vnútra SR

Fónagy János
parlamentný štátny tajomník Ministerstva národného rozvoja MR

Tajomník komisie

Monika Filipová
odbor miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov sekcia verejnej správy Ministerstvo vnútra SR

kontakt:

tel. č.: 02/4859 2214

e-mail: monika.filipova@minv.sk 

Zöld-Nagy Vktória
Ministerstvo verejnej správy a spravodlivosti MR

Členovia komisie:    
 

Michal Bagačka
člen rady Združenia miest a obcí Slovenska
predseda Zduženia miest a obcí Gemera
primátor mesta Hnúšťa

Szesztay Ádám
riaditeľ odboru strategického plánovania Ministerstva zahraničných vecí MR

 

 

Lennert János
vedúci odboru zodpovedný za investície Ministerstva národného rozvoja MR

 

Jozef Adamec
riaditeľ odboru štátov Strednej a Severnej Európy a susedských vzťahov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Barabás Zoltán
zástupca vedúceho koordinačného a regionálneho odboru Ministerstva vnútra MR

 

Tibor Csenger
podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

Szakáli István Lóránd
vedúci odboru hospodárskeho rozvoja karpatského regiónu Ministerstva národného hospodárstva MR

 

Branislav Hámorník
poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja
prednosta Okresného úradu v Lučenci

Pásztor Béla
primátor mesta Veresegyház
zástupca Celoštátneho zväzu miestnych samospráv

 

Jozef Jobbágy
starosta obce Svätý Peter

Szegner László
starosta obce Nötincs
zástupca Zväzu obecných samospráv

 

József Berényi
podpredseda Trnavského samosprávneho kraja

Vantara Gyula
primátor mesta Békéscaba
zástupca Združenia miest so župnou právomocou

 

Gabriel Mihályi
starosta obce Jesenské

Illés György
starosta obce Pilisszentlászló
zástupca Maďarského združenia dedín

 

Alžbeta Ožvaldová
podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja

Havelka József
zástupca predsedu Slovenskej menšinovej samosprávy v obci Pilisszentkereszt
predseda Združenia Slovákov v Pilisi
člen valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku

 

Julianna Orbán Máté
vedúca odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia úradu Košického samosprávneho kraja

Nagy Tamás
starosta obce Dunaegyháza
člen valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku

 

Peter Csúsz
vyslanec Banskobystrického samosprávneho kraja pre najmenej rozvinuté okresy a cezhraničnú spoluprácu

Majthényi Tamás
starosta obce Halászi
zástupca Zväzu maďarských obecných samospráv

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy