Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. apríl 2024, nedeľa
 

Archívne pomôcky

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Važení bádatelia, postupne zverejňujeme pre Vás archívne pomôcky (inventáre, katalógy, registre), a tiež súpisy archívnych dokumentov a opisy fondov. Veríme, že ich zverejnením skrátime čas vybavenia a zjednodušíme prístup k archívnym dokumentom. Pre vyžiadanie archívneho dokumentu vyhľadaného v zverejnenej archívnej pomôcke je možné použiť elektronickú žiadanku. (XLSX, 13 kB) 

Podľa bádateľského poriadku Štátneho archívu v Prešove môže bádateľ svoju žiadosť zaslať archívu vopred elektronickou poštou, pričom termín predloženia vyžiadaných archívnych dokumentov je záväzný po jeho potvrdení archívom. Archív bádateľovi denne poskytne archívne dokumenty len v množstve uvedenom bádateľskom poriadku.  

Upozorňujeme, že archív môže obmedziť prístup k vyžiadaným archívnym dokumentom, pokiaľ vznikli pred rokom 1526 a nie sú k nim vyhotovené študijné kópie, k poškodeným archívnym dokumentom a k nespracovaným archívnym fondom. Archív má právo obmedziť prístup k archívnym dokumentom, ak by tým mohla byť ohrozená bezpečnosť štátu, práva žijúcich osôb, ak by mohlo dôjsť k poškodeniu archívnych dokumentov, ak to určujú podmienky, za ktorých boli uložené v archíve a ak bádateľ významným spôsobom porušil bádateľský poriadok. Prístup k osobným údajom v archívnych  dokumentoch je možný po uplynutí 90 rokov od vzniku záznamu alebo po predložení písomného súhlasu fyzickej osoby, ktorej sa údaje týkajú. Archív taktiež umožňuje prístup k osobným údajom v archívnych dokumentoch pre historický výskum alebo iný vedecký výskum s podmienkou, že bádateľ predloží písomné potvrdenie subjektu, pre ktorý výskum realizuje.

Informácie v inventároch, katalógoch, registroch, súpisoch a opisoch vznikajú poctivou výskumnou prácou, preto Vás žiadame o rešpektovanie autorských práv a v prípade, že využijete zverejnené údaje, citujte využitú archívnu pomôcku. 

Vzor odkazu na archívnu pomôcku:

KOLLÁROVÁ, Zuzana - ŠLAMPOVÁ, Martina. Magistrát mesta Kežmarok, úradné knihy registratúrne pomôcky, účtovné knihy, daňové knihy a ostatné knihy. 1480 - 1922 (1928). Čiastkový katalóg. Poprad : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad, 2018, 297 s. [cit. 2022-10-19]. Dostupné na:</swift_data/source/verejna_sprava/statny_archiv_v_poprade_2021/sluzby/archivne_pomocky/MMK Inventar.pdf (PDF, 2 MB)>

O spôsoboch citovania konktrétnych archívnych dokumentov Vás budeme radi informovať bádateľni archívu.

Zoznam archívnych pomôcok (XLSX, 92 kB)

Archívne pomôcky - inventáre, katalógy, registre


Okresná správa do roku 1945


  Okresný úrad v Kežmarku. (1919) 1923 - 1945. I. diel. Inventár (PDF, 1 MB)


Okresná správa v rokoch 1945 -  1990


  Jednotný národný výbor vo Vysokých Tatrách. (1947) 1949 - 1954 (1959). Inventár (PDF, 3 MB)

Okresný národný výbor v Poprade

  Okresný národný výbor v Poprade, zápisnice rady okresného národného výboru. 1952 - 1960. Čiastkový inventár (PDF, 2 MB)

  Okresný národný výbor v Poprade, zápisnice rady okresného národného výboru. 1960 - 1970. Čiastkový inventár (PDF, 2 MB)

  Okresný národný výbor v Poprade, zápisnice rady okresného národného výboru. 1971 - 1980. Čiastkový inventár (PDF, 2 MB)

  Okresný národný výbor v Poprade, zápisnice rady okresného národného výboru. 1981 - 1990. Čiastkový inventár (PDF, 1 MB)

  Okresný národný výbor v Poprade, zápisnice pléna okresného národného výboru. 1953 - 1990. Čiastkový inventár (PDF, 924 kB)

  Okresný národný výbor v Poprade, prezidiálne spisy. 1945 - 1948. Čiastkový inventár (PDF, 37 MB)

  Okresný národný výbor v Poprade, administratívne spisy. 1945 - 1948 (1950). Čiastkový inventár (PDF, 2 MB)

  Okresný národný výbor v Poprade, komisia rady okresného národného výbor pre otázky cigánskych obyvateľov. 1963 - 1990. Čiastkový inventár (PDF, 835 kB)

  Okresný národný výbor v Poprade, odbor kultúry, sekretariát pre veci cirkevné. (1947) 1949 - 1989. Čiastkový inventár (PDF, 1 MB)

  Okresný národný výbor v Poprade, odbor poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva. (1946) 1949 - 1970. Čiastkový inventár (PDF, 876 kB)

  Okresný národný výbor v Poprade, odbor poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, lesné oddelenie. (1898) 1945 - 1976. Čiastkový inventár (PDF, 906 kB)

  Okresný národný výbor v Poprade, odbor školstva a kultúry. (1940) 1950 - 1960 (1961). Čiastkový inventár (PDF, 1 MB)

  Okresný národný výbor v Poprade, odbor školstva, mládeže a telesnej výchovy. (1959) 1960 - 1990. Čiastkový inventár (PDF, 2 MB)

Okresný národný výbor v Kežmarku

  Okresný národný výbor v Kežmarku, odbor školstva a kultúry. (1948) 1949 - 1960. Čiastkový inventár (PDF, 1 MB)

  Okresný národný výbor v Kežmarku, odbor školstva a kultúry, cirkevné oddelenie. 1949 - 1959. Čiastkový inventár (PDF, 847 kB)

Okresný národný výbor v Spišskej Starej Vsi

  Okresný národný výbor v Spišskej Starej Vsi, odbor školstva a kultúry, cirkevné oddelenie. 1951 - 1960. Čiastkový inventár (PDF, 887 kB)


Štátne odborné úrady do roku 1945


  Školský inšpektorát v Kežmarku. (1882) 1919 - 1949 (1950). Inventár (PDF, 1 MB)

  Školský inšpektorát v Poprade. 1922 - 1949 (1951). Inventár (PDF, 613 kB)

  Úrady práce v Kežmarku. 1933 - 1949. Združený inventár (PDF, 15 MB)


Mestská a obecná správa do roku 1945 - Magistráty miest


  Magistrát mesta Kežmarok, úradné knihy, registratúrne pomôcky, účtovné knihy, ostatné knihy. 1480 - 1922 (1928). Čiastkový katalóg (PDF, 2 MB)

  Magistrát mesta Spišská Sobota. 1680 - 1890 (1897). Čiastkový inventár (PDF, 2 MB)

  Magistrát mesta Spišská Belá, úradné knihy, registratúrne pomôcky, účtovné knihy, ostatné knihy. 1601 - 1922 (1932). Čiastkový inventár (PDF, 999 kB)


Mestská a obecná správa do roku 1945 - Obce


  Obec Veľký Slavkov. 1271 - 1903. Inventár (PDF, 438 kB)


Mestská a obecná správa do roku 1945 - Notárske úrady


  Notársky úrad v Liptovskej Tepličke. 1837 - 1945 (1964). Inventár (PDF, 26 MB)

  Notársky úrad v Liptovskej Tepličke. 1925 - 1941. Tematický katalóg. Zoznam prameňov k dejinám robotníckeho hnutia a KSČ (PDF, 16 MB)

  Notársky úrad v Poprade. 1924 - 1945. Tematický katalóg. Robotnícke hnutie a dejiny KSČ (PDF, 24 MB)

  Notársky úrad v Spišskej Belej. 1923 - 1945. Inventár (PDF, 27 MB)

  Notársky úrad v Štrbe. (1846) 1923 - 1945 (1951). Inventár (PDF, 28 MB)

  Notársky úrad v Štrbe. 1912 - 1944. Tematický katalóg. Robotnícke hnutie a dejiny KSČ (PDF, 18 MB)

  Notársky úrad mesta Kežmarok. (1922) 1923 - 1945 (1959). Inventár (PDF, 49 MB)

  Obvodný notársky úrad v Bušovciach. 1927 - 1945 (1950). Inventár (PDF, 8 MB)

  Obvodný notársky úrad v Slovenskej Vsi. (1837) 1908 - 1945 (1950). Inventár (PDF, 21 MB)

  Obvodný notársky úrad v Spišskej Sobote. (1914) 1925 - 1945. Inventár (PDF, 525 kB)

  Obvodný notársky úrad v Spišskej Starej Vsi. (1870) 1878 - 1945 (1951). Inventár (PDF, 369 kB)

  Obvodný notársky úrad vo Veľkej Lomnici. 1904 - 1945. Inventár (PDF, 20 MB)

  Obvodný notársky úrad vo Vrbove. (1869) 1923 - 1945 (1950). Inventár (PDF, 22 MB)

    


Mestská a obecná správa v rokoch 1945 - 1990


  Mestský národný výbor v Poprade. (1943) 1950 - 1960 (1961). Čiastkový inventár (PDF, 2 MB)

  Miestny národný výbor na Štrbskom Plese. 1954 - 1964. Inventár (PDF, 1 MB)

  Miestny národný výbor v Bušovciach. 1950 - 1972. Čiastkový inventár (PDF, 20 MB)

  Miestny národný výbor v Tatranskej Lomnici. 1945 - 1964. Inventár (PDF, 24 MB)

  Miestny národný výbor vo Vyšnej Šuňave. 1949 - 1973. Inventár (PDF, 21 MB)

  Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Veľkej Lomnici a v Ždiari. 1945 - 1950. Inventár (PDF, 43 MB)


Hospodárstvo


  Severoslovenské celulózky a papierne, n. p. v Ružomberku, výrobňa Poprad. 1692 - 1962. Inventár (PDF, 1 MB)

  Tatranské elektrické vicinálne železnice v Poprade. 1905 - 1957. Inventár (PDF, 1 MB)


Politické strany


  Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Poprade. 1949 - 1989. Inventár (PDF, 1 MB)


Kultúra - Archívy


  Archívy v okrese Poprad a Kežmarok. 1928 - 1990. Skupinový inventár (PDF, 987 kB)

  Okresná osvetová rada v Kežmarku. 1946 - 1949. Inventá (PDF, 41 MB)r


Školy


 Základná deväťročná škola v Javorine. 1874 - 1937. Čiastkový inventár (PDF, 17 MB)


Záujmové organizácie a spolky


 Okresné združenie Jednotného zväzu slovenských roľníkov v Poprade. (1935) 1945 - 1952. Inventár (PDF, 31 MB)


Zbierky


  Zbierka rodiny Krompecherovej z Popradu-Veľkej. 1387 - 1931. Katalóg (PDF, 1 MB)

  Zbierka novín a časopisov. 1863 - 2019. Inventár (PDF, 2 MB)


Súpisy archívnych dokumentov


  Súpis archívnych dokumentov k 1. svetovej vojne (PDF, 275 kB)

  Súpis archívnych dokumentov k 100. výročiu vzniku Československa (PDF, 118 kB)

  Súpis archívnych dokumentov k 50. výročiu vpádu vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa (PDF, 203 kB)

  Súpis slovacikálnych armálesov (PDF, 322 kB)

  Súpis vedút (PDF, 618 kB)


Opisy archívnych fondov


  Dvojročná priemyselná škola tehliarska v Batizovciach. 1954 - 1963 (PDF, 496 kB)

  Jednotný národný výbor vo Vysokých Tatrách. (1947) 1949 – 1954 (1959) (PDF, 514 kB)

  Lesný spolok bývalých urbarialistov v Štrbe. 1869 – 1961 (PDF, 415 kB)

  Magistrát mesta Kežmarok. 1291 - 1922 (PDF, 544 kB)

  Magistrát mesta Spišská Belá. 1286 - 1922 (PDF, 767 kB)

  Magistrát mesta Spišská Sobota. 1407 - 1906 (PDF, 573 kB)

  Miestny národný výbor na Štrbskom Plese. 1954 - 1964 (PDF, 599 kB)

  Miestny národný výbor v Nižnej Šuňave. (1946) 1950 - 1973 (PDF, 490 kB)

  Notársky úrad v Liptovskej Tepličke. 1837 - 1945 (1964) (PDF, 505 kB)

  Notársky úrad v Poprade. (1904) 1923 - 1945 (1949) (PDF, 496 kB)

  Obvodný notársky úrad v Holumnici. 1895 - 1945 (1951) (PDF, 401 kB)

  Obvodný notársky úrad v Ľubici. (1882) 1920 - 1945 (1951) (PDF, 414 kB)

  Obvodný notársky úrad v Spišskej Sobote. (1914) 1925 - 1945 (PDF, 507 kB)

  Okresný úrad v Kežmarku. (1919) 1923 - 1945 (1949 (PDF, 520 kB))

  Okresný úrad v Poprade. (1916) 1923 - 1945 (1949) (PDF, 562 kB)

  Okresný úrad v Spišskej Starej Vsi. (1921) 1923 - 1945 (1951) (PDF, 487 kB)

  Severoslovenské celulózky a papierne, n. p. v Ružomberku, výrobňa Poprad. (1676) 1692 - 1962 (PDF, 513 kB)

  Školský inšpektorát v Kežmarku. (1882) 1922 - 1949 (1950) (PDF, 536 kB)

  Školský inšpektorát v Poprade. 1922 - 1949 (1951) (PDF, 700 kB)

  Tatranské elektrické vicinálne železnice v Poprade. 1905 - 1957 (PDF, 565 kB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]