Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. september 2021, pondelok
 

O nás

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Spišská Sobota

Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad vznikol v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je ako zariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pracoviskom na plnenie úloh štátnej správy na úseku archívov a registratúr.

Má regionálny charakter a spravuje archívne dokumenty okresov Poprad a Kežmarok od 13. storočia po súčasnosť, pochádzajúce najmä z činnosti štátnej správy a samosprávy, škôl a právnických osôb pôsobiacich v širokom spektre spoločenského života. Jeho úlohou je preberať, ochraňovať, odborne a vedecky spracúvať, sprístupňovať a tým aj umožniť využívanie archívnych dokumentov. V oblasti predarchívnej starostlivosti archív vykonáva štátny odborný dozor pri správe vedenia odbornej správy záznamov, poskytuje inštruktážnu činnosť a metodickú pomoc, posudzuje dokumentárnu hodnotu registratúrnych záznamov. Umožňuje prístup k archívnym dokumentom vyhotovovaním odpisov, výpisov, potvrdení, kópií, štúdiom, zverejňovaním a ich verejným vystanovaním. Zároveň je vedecko-výskumným pracoviskom.

História archívu

Územná pôsobnosť

Ako sa k nám dostanete

Aké dokumenty u nás nájdete

Najzvýznamnejšie dokumenty a zaujímavosti v archíve

 

Zoznámte sa s históriou archívu a vzácnymi návštevami v priloženej prezentácii História archívu v Poprade (PDF, 5 MB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]