Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. marec 2024, utorok
 

Cenník služieb a správnych poplatkov

Cenník najčastejšie využívaných  služieb

Žiadosť o  vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov  uložených vo fondoch štátnych archívov, ak ide o domovskú príslušnosť alebo  národnosť alebo o štátne občianstvo, položka č. 4d zákona č. 145/1995 Z. z.


  4,50 €
 

Žiadosť o  vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov uložených  vo fondoch štátnych archívov, ak ide o protokoly, uznesenia a rozhodnutia  orgánov štátnej správy, za každú aj začatú stranu, položka č. 4c zákona č.   145/1995 Z. z. 


  3 €
 

Žiadosť o  vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov uložených  vo fondoch štátnych archívov, ak ide o doklady o školskej dochádzke,  ukončenom vzdelaní, vyučení, zamestnaní, položka č. 4a zákona č. 145/1995 Z.  z. 


  3 €
 

Žiadosť o  vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov uložených  vo fondoch štátnych archívov, ak ide o matriky, živnostenské registre a iné  podobné registre, položka č. 4b zákona č. 145/1995 Z. z. 

3 €
 

Žiadosť o  vyhotovenie odpisu, kópie, výpisu, alebo písomnej informácie z úradných kníh,  záznamov, evidencií, registrov listín, zo spisov (za každú aj začatú stranu)  položka č. 2a zákona č.145/1995 Z. z.

2 €
 

Osvedčenie odpisu, výpisu, kópie a potvrdenia
 

Osvedčenie  odpisu, kópie, listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo  písomnej informácie z úradných kníh, záznamov, evidencií, registrov listín  a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove (za každú aj  začatú stranu v slovenskom jazyku), položka č. 2c1 zákona č. 145/1995 Z.  z.

2 € 

Osvedčenie  potvrdení, výpisov, odpisov, kópií z archívnych dokumentov uložených vo  fondoch štátnych archívov, položka č. 4e1 zákona č. 145/1995 Z. z. 

1,50 €

Osvedčenie  odpisu, kópie, listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu, kópie  z archívnych dokumentov uložených vo fondoch štátnych archívov za každú  stranu v cudzom jazyku, položka č. 2c2 a 4e2 zákona č. 145/1995 Z.  z. 

3 €

Nahliadnutie do matrík

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík, položka č. 16 zákona č. 145/1995 Z. z. 


2 €  

Poplatky podľa: Prílohy č.1  nariadenia MV SR č.154/2023

Vyhotovovanie kópií archívom - Elektrografické kópie (xerokópie)

Čiernobiele jednostranné

 

A4

A3

z voľných listov

0,30

0,40

z viazaných listov

0,40

0,50

z veľkoformátových predlôh

(mapy, plány, noviny,

plagáty, publikácií a pod.)

0,50

0,70

 Čiernobiele obojstranné

 

A4

A3

z voľných listov

0,50

0,70

z viazaných listov

0,60

0,80

z veľkoformátových predlôh

(mapy, plány, noviny,

plagáty, publikácií a pod.)

0,80

1,00

 Farebné jednostranné

 

A4

A3

z voľných listov

1,00

1,80

z viazaných listov

1,20

2,00

 Farebné obojstranné

 

A4

A3

z voľných listov

1,60

2,40

z viazaných listov

2,40

3,20

    

Vyhotovovanie kópií digitálnou technikou - skenovanie  

Snímanie jednoduchých plošných predlôh skenerom ČB/farba

 

1 list

formát predlohy do A4

2,00

formát predlohy väčší ako A4

4,00

 

Tlač z digitálneho záznamu

 

A4

A3

čiernobiela

1,00

2,00

     

 

Udelenie súhlasu žiadateľovi používať vlastné reprografické zariadenie na vyhotovovanie kópií na iné ako úradné účely

 12,00 euro/za každý aj začatý deň

Stanovenie ceny za vypracovanie tematickej rešerše z archívnych dokumentov eur/1h.

Jednoduchá rešerš: 15 eur/1 hod.

Zložitá rešerš: 23 eur/1 hod.

Zložitá kombinovaná rešerš: 25 eur/1hod.

Cenník služieb (PDF, 258 kB)Vestník MV SR, čiastka 120, č.154/2023 (PDF, 421 kB) 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]