Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. november 2022, sobota
 

Cenník služieb a správnych poplatkov

Cenník najčastejšie využívaných  služieb

Žiadosť o  vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov  uložených vo fondoch štátnych archívov, ak ide o domovskú príslušnosť alebo  národnosť alebo o štátne občianstvo, položka č. 4d zákona č. 145/1995 Z. z.


  4,50 €
 

Žiadosť o  vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov uložených  vo fondoch štátnych archívov, ak ide o protokoly, uznesenia a rozhodnutia  orgánov štátnej správy, za každú aj začatú stranu, položka č. 4c zákona č.   145/1995 Z. z. 


  3 €
 

Žiadosť o  vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov uložených  vo fondoch štátnych archívov, ak ide o doklady o školskej dochádzke,  ukončenom vzdelaní, vyučení, zamestnaní, položka č. 4a zákona č. 145/1995 Z.  z. 


  3 €
 

Žiadosť o  vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov uložených  vo fondoch štátnych archívov, ak ide o matriky, živnostenské registre a iné  podobné registre, položka č. 4b zákona č. 145/1995 Z. z. 

3 €
 

Žiadosť o  vyhotovenie odpisu, kópie, výpisu, alebo písomnej informácie z úradných kníh,  záznamov, evidencií, registrov listín, zo spisov (za každú aj začatú stranu)  položka č. 2a zákona č.145/1995 Z. z.

2 €
 

Osvedčenie odpisu, výpisu, kópie a potvrdenia
 

Osvedčenie  odpisu, kópie, listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo  písomnej informácie z úradných kníh, záznamov, evidencií, registrov listín  a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove (za každú aj  začatú stranu v slovenskom jazyku), položka č. 2c1 zákona č. 145/1995 Z.  z.

2 € 

Osvedčenie  potvrdení, výpisov, odpisov, kópií z archívnych dokumentov uložených vo  fondoch štátnych archívov, položka č. 4e1 zákona č. 145/1995 Z. z. 

1,50 €

Osvedčenie  odpisu, kópie, listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu, kópie  z archívnych dokumentov uložených vo fondoch štátnych archívov za každú  stranu v cudzom jazyku, položka č. 2c2 a 4e2 zákona č. 145/1995 Z.  z. 

3 €

Nahliadnutie do matrík

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík, položka č. 16 zákona č. 145/1995 Z. z. 


2 €  

Poplatky podľa opatrenia ministra vnútra SR č. SVS-204-2008/00111

Vyhotovovanie kópií archívom - Elektrografické kópie (xerokópie)

Čiernobiele jednostranné

 

A4

A3

z voľných listov

0,19

0,26

z viazaných listov

0,23

0,29

z veľkoformátových predlôh

(mapy, plány, noviny,

plagáty, publikácií a pod.)

0,33

0,39

 Čiernobiele obojstranné

 

A4

A3

z voľných listov

0,39

0,53

z viazaných listov

0,46

0,59

z veľkoformátových predlôh

(mapy, plány, noviny,

plagáty, publikácií a pod.)

0,66

0,79

 Farebné jednostranné

 

A4

A3

z voľných listov

0,82

1,49

z viazaných listov

0,99

1,65

 Farebné obojstranné

 

A4

A3

z voľných listov

1,32

1,99

z viazaných listov

1,99

2,65

    

Vyhotovovanie kópií digitálnou technikou - skenovanie  

Snímanie jednoduchých plošných predlôh skenerom ČB/farba

 

1 list

formát predlohy do A4

1,99

formát predlohy väčší ako A4

3,98

 

Tlač z digitálneho záznamu

 

A4

A3

čiernobiela

0,66

1,32

farebná

1,65

3,31

 

Udelenie súhlasu žiadateľovi používať vlastné reprografické zariadenie na vyhotovovanie kópií na iné ako úradné účely

 

13,27 euro/za každý aj začatý deň

Cenník služieb (PDF, 154 kB)Vestník MV SR, čiastka 6/2009 ( Opatrenie ministra vnútra
Slovenskej republiky č.SVS-204-2008/00111o správnych
informáciách a službách štátnych
archívov zriadených Ministerstvom
vnútra Slovenskej republiky, 17.január 2009) (PDF, 2 MB)

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]