Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Predarchívna starostlivosť

 

V oblasti predarchívnej starostlivosti archív metodicky usmerňuje správu
registratúry úradov, inštitúcií a organizácií so sídlom v jeho územnom
obvode, najmä orgánov štátnej správy a samosprávy, univerzít a
právnických osôb, vykonáva nad nimi štátny odborný dozor, schvaľuje
registratúrne poriadky a plány, posudzuje dokumentárnu hodnotu
registratúrnych záznamov vo vyraďovacích konaniach a preberá od pôvodcov
archívne dokumenty do trvalej archívnej starostlivosti.

Zoznam pôvodcov a zaradenie do predarchívnej starostlivosti

Predkladanie registratúrnych poriadkov a registratúrnych plánov na schválenie

Vyradenie registratúrnych záznamov

Odovzdanie archívnych dokumentov po vyraďovacom konaní

Štátny odborný dozor

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]